ADS


Breaking News

เอแบค มุ่ง หลักสูตรนานาชาติ ต่อเนื่อง MOU กับ Guangdong Ocean University Cunjin College รองรับนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
ประกาศ MOU กับ Guangdong Ocean University Cunjin College รองรับนักศึกษาจีน
     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรขานรับโลกในศตวรรษที่ 21 ผนึกกำลัง Guangdong Ocean University Cunjin College ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย-จีน เผยนักศึกษาจีนนิยมมาเรียนในเมืองไทยมากขึ้น ประกาศความพร้อมเทอมแรกกันยายนปีหน้า
     ปัจจุบัน การแสวงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก นำโดยประเทศจีน ได้ทวีความสำคัญขึ้นทุกขณะ การบ่มเพาะบุคลากรที่เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างลึกซึ้ง และสามารถปรับกระบวนทัศน์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) และ Guangdong Ocean University Cunjin College (มหาวิทยาลัย กว่างตงชุนจิน) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและจีน ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลรอบด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยได้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ รองรับนักศึกษาจีนที่เดินทางเข้ามาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย 
        ภราดา ดร. ศิริชัย ฟอนซีกา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มนักศึกษาจีนมีให้ความสนใจเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยเป็นจำนวนมาก  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Guangdong Ocean University Cunjin College จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา รองรับความต้องการของนักศึกษาชาวจีนจากทุกภูมิภาค นอกจากจะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพของบัณฑิตทั้งไทยและจีนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ยังช่วยยกระดับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วย
     การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนชาวจีน ทั้งระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาอันเป็นที่สนใจของนักเรียน/นักศึกษาชาวจีนในวงกว้าง  เสริมสร้างบุคลากรที่เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองให้ดียิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับสมัคร ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 และเริ่มเทอมแรกในเดือนกันยายน 2563
     “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ ที่สมบูรณ์แบบและประสบความสำเร็จมากในวงการการศึกษาระดับสากล ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเสริมด้วยการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งหน้าพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ตอบโจทย์โลกในศตวรรษที่ 21 จึงมีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีความพร้อมอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้” ภราดา ดร. ศิริชัย กล่าว
     นายหมิ่น หลี่ ประธานกรรมการ Guangdong Ocean University Cunjin College (มหาวิทยาลัย กว่างตงชุนจิน)  กล่าวว่า ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทิศทางการค้าการลงทุนที่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายการขยายธุรกิจของชาวจีน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า มีนักศึกษาชาวจีนเข้ามาศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้า มีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่ได้คุณภาพระดับสากล และความเชี่ยวชาญของ Guangdong Ocean University Cunjin College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน จะสามารถพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการของโลกในปัจจุบันและอนาคต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถให้กับบุคลากรของทั้งสองประเทศ
     Guangdong Ocean University Cunjin College ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 เป็นวิทยาลัยอิสระที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน พื้นที่วิทยาลัยประมาณ 2100 เอเคอร์ (หรือประมาณ 900 ไร่) ด้วยประสบการณ์การกว่า 20 ปี ปัจจุบันนี้ทางวิทยาลัยได้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมโดยมีนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีประมาณ 22,000 คนและกว่า 43สาขวิชาเรียน ครอบคลุม 6 คณะได้ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์, ภาษา, วิศวกรรม, เกษตรกรรม, การจัดการและศิลปะ โรงเรียนมีคณาจารย์กว่า 1,236 คน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของจีน
     ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามนโยบาย " The Belt and Road Initiative " ของประเทศจีน นำโดยพัฒนาการด้านวัฒนธรรมและด้านการศึกษา มีนักศึกษาจำนวนมากในประเทศจีนได้เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบันนี้ ทาง Cunjin College of Guangdong Ocean University และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้ร่วมมือกันสร้าง AIC (Asia International College) และเพื่อให้นักศึกษาชาวจีนที่สนใจการศึกษาต่อต่างประเทศได้มาศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดที่นี่”
     “ปัจจุบันชาวจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นศูนย์รวมการค้าการลงทุนที่มีมูลค่ามหาศาล ขณะเดียวกันนักลงทุนชาวจีนมีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมีการค้าขายระหว่างประเทศกันมานาน และยังคงสานความสัมพันธ์ทั้งในเชิงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว พร้อมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่ยังคงเหนียวแน่น ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในโอกาสเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและจีนที่ยังคงเดินหน้า โดยการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย มีจุดเด่นในด้านหลักสูตรนานาชาติที่รองรับนักศึกษาจากหลายประเทศ และมีสาขาวิชาให้เลือกอย่างหลากหลาย ขณะที่การใช้ชีวิตในเมืองไทย ยังมีความสะดวกสบาย ท่ามกลางความเป็นมิตรของผู้คนอีกด้วย” นายหมิ่น หลี่ กล่าว
     หลักสูตรนานาชาติระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Guangdong Ocean University Cunjin College โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 และเริ่มภาคการศึกษาแรกในเดือนกันยายน 2563  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  www.au.edu