ADS


Breaking News

ร่วมแสดงความยินดี

     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นตัวแทนคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมฉลองครบรอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในงาน BTU Unify Day 2019 Pink Gold Party พร้อมร่วมงานวันเกิด รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมี ดร.ดร๊าฟ-ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย คุณอมร-จิตรา เตชะหรูวิจิตร, พี่ดี-ดวงดิช ชัยรุ่งเรือง และ น้องดวิณ-ดวงเดช ชัยรุ่งเรือง ร่วมงาน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันก่อน