ADS


Breaking News

ปตท.สผ. ร่วมลงนามสนับสนุนสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์อย่างต่อเนื่อง สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศ

บริษัท  ปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (จำกัด) มหาชน หรือ ปตท.สผ. โดยนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในนามกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) ต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) รวมเป็นเงินบริจาคของกลุ่ม ปตท. จำนวน 7,768 ล้านบาท เพื่อสร้างบุคลากรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการสร้างความสามารถแข่งขันให้กับประเทศไทยในอนาคต พิธีลงนามจัดขึ้น ณ หอประชุมไพรินทร์ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง