ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง “ปันน้ำใจสู่ชาวชุมชน” นำร่องยกระดับการช่วยเหลือชาวชุมชนในเขตกรุงเทพฯ

     เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน และนางสาวศิริพร เอกบุตร หัวหน้าแผนกบริการทั่วไป จัดทีมแพทย์อาสา พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยา ตัดผม แจกจ่ายไม้เท้าช่วยพยุงแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ รวมทั้งให้บริการอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด แก่ประชาชนในชุมชนโรงปูน ณ ที่ทำการโรงปูน ถนนเพชรพระราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
     ปัจจุบัน หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ออกบริการประชาชนตามชุมชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งในพื้นที่ห่างไกลเป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งแผนกบริการ ได้ออกบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนในงานกิจกรรมรวมถึงพิธีต่างๆ เรื่อยมา โดยทุกท่านสามารถติดตามภารกิจมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่เว็บไซต์ www.pohtecktung.org หรือ Facebook Fanpage : facebook.com/atpohtecktung 

#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต #

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน