ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง สังคมสงเคราะห์ ลุยเหนือ รอบ 2 อีก 7 จังหวัด ช่วยคลายหนาว รวม 4.5 ล้านบาท

     ป่อเต็กตึ๊ง จัดทีมสังคมสงเคราะห์ ตะลุยภาคเหนือ รอบ 2 นำสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวรวมมูลค่า 4.5 ล้านบาท มอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารอีก 7 จังหวัด
     เมื่อวันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์  รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ร่วมกับมูลนิธิประจำจังหวัด มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  ตาก ลำปาง ลำพูน  เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  และพิษณุโลก รวม 9,000 ชุด  รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
     และในระหว่างวันที่ 2 – 23 ธันวาคม 62 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารภาคอีสาน ประกอบด้วย จ.เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด สกลนคร บึงกาฬ  นครพนม มุกดาหาร  อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ รวม 20 จังหวัด 20,500 ชุด รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา  ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย นอกจากนี้ ยังกำหนดมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อหลบแดดหลบฝน และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภคแก่ชาวอีสาน
     โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน