ADS


Breaking News

ห้ามพลาด GSB Smart SMEs Smart START UP 2019 ทุกความสำเร็จครบจบที่นี่

เริ่มแล้ว !! งาน GSB Smart SMEs Smart START UP 2019
พบกับเส้นทางสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
และสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษจาก ธนาคารออมสิน 28 พ.ย.–1 ธ.ค.นี้ ที่ ไบเทค บางนา
ออมสินจัดงาน GSB Smart SMEs Smart STARTUP 2019 ภายใต้แนวคิด GSB Journey to Success บอกเล่าเส้นทางความสำเร็จ ในการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs พบกับหลากหลายกิจกรรมน่าสนใจ กูรูธุรกิจตัวจริงร่วมแชร์ประสบการณ์และไขข้อข้องใจ พร้อมข้อเสนอสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ ในงาน Money Expo Year-End 2019 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 บูธเลขที่ G1 ฮอลล์ EH 99-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา   
ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรม GSB Smart SMEs Smart START UP 2019 ในปีนี้มาในคอนเซ็ปท์ GSB Journey to Success บอกเล่าเส้นทางความสำเร็จของธนาคารออมสิน ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จากการสนับสนุนเสริมสร้างผู้ประกอบการตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยจนถึงผู้ประกอบการ ให้มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0 ให้มีศักยภาพเติบโตและแข่งขันได้ รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความโดดเด่น และความแตกต่าง เพื่อสร้างโอกาสสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเป็นจุดศูนย์กลางของผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจด้านต่างๆ มุ่งสู่การเป็น Innovation Hub ของประเทศไทย

โดยได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์น่าสนใจไว้อย่างหลากหลาย ชมผลงาน Showcase ของนักศึกษาในโครงการ University Model และลูกค้า SMEs Startup ร่วม 40 ธุรกิจ และชมเส้นทางความสำเร็จของธนาคารออมสิน กับรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2019 สาขา Best Brotherhood of the year จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพและมีบทบาทที่ชัดเจนในการช่วยสร้างการเติบโตให้กับ Startup ตลอดจนมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ (Startup Eco-system) ในไทยให้สามารถยกระดับการเติบโตสู่ระดับโลก 

พบกับกูรูธุรกจที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และไขข้อข้องใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงข้อเสนอด้านสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ โดยพื้นที่การจัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Money Expo Year-End 2019 ระหว่างวันที่  28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ บูธเลขที่ G1 ฮอลล์ EH 99-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา   

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป มาเยี่ยมชมบูธ “GSB Smart SMEs Smart START UP 2019” คอนเซ็ปท์ GSB Journey to Success ธนาคารออมสินพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้ในแวดวงธุรกิจได้อย่างยั่งยืน มีการทำงานที่เชื่อมโยงในหลายมิติ สร้างองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการสนับสนุนด้านเงินทุน ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงผู้ที่กำลังมีความสนใจที่จะทำธุรกิจ SMEs และ START UP แน่นอน” ดร.ชาติชาย กล่าว

ทั้งนี้เพื่อความน่าสนใจในการนำเสนอให้เห็นภาพที่ชัดเจน ที่ธนาคารออมสินมีนโยบายสนับสนุน SMEs START UP ไทยให้ประสบความสำเร็จ ได้จัดแบ่งพื้นที่ในบูธเป็น 4 Steps โดยการทำงานจะเริ่มตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงกลุ่ม SMEs มีการจัดประกวด, จัดอบรม Business Grooming ตลอดจนการผลักดันให้ได้พบกับกลุ่ม VC (Venture Capital -กลุ่มนักลงทุน) ที่จะมาช่วยต่อยอดทางธุรกิจให้มีความยั่งยืน ดังนี้

พื้นที่ STEP ที่ 1 :  นำเสนอผลงานของ START UP Company และ START UP Thailand League จะได้พบกับผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจและสามารถต่อยอดธุรกิจได้
พื้นที่ STEP ที่ 2 :  พื้นที่ Showcase ผลงานธุรกิจของผู้เข้าประกวด 16 ทีมสุดท้าย ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ซึ่งจะได้พบกับนวัตกรรมที่ทันสมัย กับไอเดียที่สามารถทำได้จริง สร้างธุรกิจได้จริง
พื้นที่ STEP ที่ 3  : ไฮไลท์ คือ Grooming Area ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญระดับหัวกะทิ ในวงการตลาด การเงิน การลงทุน มานั่งให้คำปรึกษา เหล่า SMEs START UP ที่มาร่วมในงาน
พื้นที่ STEP ที่ 4  :  การจัดแสดงผลงาน ของ SMEs START UP ที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารออมสิน 
สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 
  • การแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการ SMEs Startup จากโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Start ตัวจริง ที่บอกเล่าถึงความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นที่ได้รับโอกาสการสนับสนุนและส่งเสริมจากธนาคารออมสิน อาทิ  คุณปฏิวัติ อินทร์แปลง เจ้าของฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์นม IN MILK, คุณสิทธิกร นวลรอด CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง SYSTEM STONE และ คุณ อภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง CO-Founder ของ AIRPORTELS Luggages Delivery
  • Keynote Speaker : จากกูรูธุรกิจที่จะมาให้ความรู้และข้อคิดในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง โดยวันที่ 28 พฤศจิกายน - คุณวู้ดดี้ มิลินทรจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท Woody World จำกัด, วันที่ 29 พฤศจิกายน -  คุณสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล Director, Huawei Cloud & AI, วันที่ 30 พฤศจิกายน - คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง Techsauce Global Summit 
  • การนำเสนอผลงานธุรกิจ Pitching Final ผู้เข้าประกวด โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562