ADS


Breaking News

จริงหรือ 🍕แจก Pizza ฟรี, แจกคูปอง Tops แจกเครื่องสำอางฟรี!!

     ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท ตรวจสอบยืนยันพบว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงให้คลิก อาจทำให้ผู้ใช้ได้รับผลเสียจากการหลงเชื่อและแชร์ต่อ เช่น การโทรออกไปต่างประเทศโดยไม่รู้ตัว และทำให้ต้องเสียค่าโทรทางไกล

‪⚠️ เว็บแอบอ้าง‬
‪⚠️  หลอกให้เล่นตอบคำถาม‬
‪⚠️  ลวงให้แชร์ต่อให้เพื่อน‬
‪⚠️  หลอกว่าได้มือถือ‬
‪⚠️  ลวงให้กดโทรออก เสี่ยงเป็นการโทรทางไกลต่างประเทศ
⚠️  หลอกให้ใส่เบอร์มือถือ
     22 ตุลาคม 2562
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
สำนักข่าวไทย อสมท