ADS


Breaking News

“นกแอร์” ร่วมกับ “โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล” พร้อมด้วย “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และ “มูลนิธิร่วมกตัญญู” ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลฯ

ร่วมช่วยเหลือ: นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ร่วมกับ นายแพทย์พณะ จันทรกมล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก พลเรือตรีนายแพทย์ สุรเชษฐ์ สู่พานิช (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ (ที่ 1 จากขวา) ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ที่1จากซ้าย) ตัวแทนมูลนิธิร่วมกตัญญู และนางสาวอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมมือขนย้ายผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยในจ.อุบลราชธานี ขึ้นเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ สำหรับขนย้ายผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างทันทีและเร่งด่วน ทำให้ช่วยลดจำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้