ADS


Breaking News

มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก กิจกรรม Sound of Silence มุ่งยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์

มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง
The Sound of Silence
หวังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์
     มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรม The Sound of Silence เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง โดย นายวัชระ แวววุฒินันท์ ประธานมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก กล่าวถึงความเป็นมาว่า “ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าและมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น อีกทั้งการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนแก้เหงา และเกิดความผูกพันจนสัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัว ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และสถานพยาบาลสัตว์มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว กอปรกับผมได้รับทราบข้อมูลการจากไปก่อนเวลาอันควรของสัตว์เลี้ยงของคุณธิษณา เดือนดาว กรรมการผู้จัดการบริษัท มายด์เอ็นแม็ทเทอร์ส จำกัด ผู้สร้างสรรค์งาน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิอย่างดียิ่งตลอดมา มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจึงเสนอตัวจัดกิจกรรม The Sound of Silence ขึ้น เพื่อให้เจ้าของและคนรักสัตว์เลี้ยงทั้งหลายลุกขึ้นมาพูดแทนสัตว์เลี้ยงที่พูดไม่ได้ ทำให้เสียงของพวกเขาไม่เงียบอีกต่อไป
🐶  เสวนาวิชาการ หัวข้อ
“การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์
และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง”
เวลา 17.00-18.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
โดยมี
รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
สัตวแพทย์ชื่อดัง โดยเฉพาะในวงการสัตว์พิเศษ
ศ.ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดี นิเทศ จุฬาฯ
ผศ.น.สพ.กัมปนาท สุนทรวิภาต อจ.สัตวแพทย์ จุฬาฯ
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผอ.ศิลป์ ม.กรุงเทพ
และมี ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน ดำเนินรายการ 🐶  
🐶 มอบของที่ระลึก และบันทึกภาพร่วมกัน 🐶  

     โดยภายในงานจัดให้มีการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ ‘การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์ และสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง’ โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์  ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผศ.น.สพ.กัมปนาท สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมี ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน ดำเนินการเสวนา”
โดย น.ส.ธิษณา เดือนดาว ผู้สร้างสรรค์งานกล่าวเสริมว่า “เรามุ่งหวังจะรวบรวมเนื้อหาจากการเสวนานำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย ทั้งเรื่องสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง การยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์ หน้าที่ของสถานพยาบาลสัตว์ หน้าที่ของสัตวแพทย์  บทบาทของผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น”
🐶  แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน
เดินชมนิทรรศการภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงแสนรัก
จาก ดารา ศิลปิน และ เหล่าผู้รักสัตว์ทั้งหลาย ณ มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1 โดยมีช่างภาพชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ส่งภาพและมาร่วมงาน อาทิ คุณธนากร เตลาน ช่างภาพผู้สร้างสรรค์ศิลปะด้านไฟน์อาร์ตชื่อดังของเมืองไทย คุณสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ นักสร้างสรรค์โฆษณาชาวไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมือหนึ่งแห่งเอเชีย คุณภาคภูมิ หัศบำเรอ หนึ่งใน Undiscovered Photographers คุณวิราช “แอนดรูว์” บุนนาค นักถ่ายภาพและนักตกแต่งภาพถ่ายอิสระมือฉมัง 🐶  
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่าย The Sound of Silence โดยมีศิลปินช่างภาพร่วมงานพร้อมนำภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงร่วมจัดแสดง อาทิ ธนากร เตลาน ช่างภาพผู้สร้างสรรค์ศิลปะไฟน์อาร์ตชื่อดังของเมืองไทย สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ นักสร้างสรรค์โฆษณาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมือหนึ่งของเอเชีย ภาคภูมิ หัศบำเรอ  หนึ่งใน Undiscovered Photographers และวิราช แอนดรูว์ บุนนาค ช่างภาพและนักตกแต่งภาพอิสระ ฉลองวงศ์ มานะกิจ ช่างภาพระดับมือรางวัล  นอกจากนี้ยังมีศิลปิน ดารา คนดังทุกวงการนำภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงแสนรักร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย อาทิ ฌอห์ณ จินดาโชติ,  พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, ฌอน บูรณะหิรัญ, อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ, แหม่ม-พิไลวรรณ บุญล้น  โดยนิทรรศการภาพถ่าย The Sound of Silence จะจัดแสดงระหว่างเวลา 10.00-21.00 น. ตั้งแต่ 26-29 ก.ย.นี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

🐶 กิจกรรมจุดเทียนรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ต่างๆ
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกที่จากไป
(สามารถนำภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงที่เสียแล้วมาตั้งเพื่อร่วมจุดเทียน)
 🐶 https://www.facebook.com/737048116416039/videos/772821606507921/
🐶 เปิดตัวเพลง
“เสียงที่เคยเงียบในหัวใจ”
โดย
ลูกหว้า - พิจิกา จิตตะปุตตะ 🐶


     นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชิญชวนผู้ร่วมงานจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกที่จากไป และเปิดตัวเพลง “เสียงที่เคยเงียบในหัวใจ” ที่ประพันธ์เนื้อร้องโดย น.ส.ธิษณา เดือนดาว และประพันธ์ทำนองโดย รศ.จารุณี หงส์จารุ โดยมี ลูกหว้า-พิจิกา จิตตะปุตตะ ขับร้องสดสร้างบรรยากาศหน้าหอศิลป์ฯ อีกด้วย
เพลง: เสียงที่เคยเงียบในหัวใจ
Silent Sound in My Heart
ขับร้อง: ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ
ทำนอง: จารุดุรีย์
เนื้อร้อง: ธิษณา เดือนดาว
🐶 ร่วมไว้อาลัยสัตว์เลี้ยงและสัตว์ต่างๆ
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกที่จากไป 🐶

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ใน