ADS


Breaking News

‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ เล่านิทานภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาเด็กๆ ช่วยส่งเสริมให้กล้าแสดงออก

     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธาน พาน้องๆ ร่วมงาน BTD Story Lovers Day หรือ การแสดงการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงและการเล่านิทานของเด็ก ๆ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมีเหล่าน้องๆ อนุบาล และน้องๆ ประถมศึกษาทั้งสองฝ่าย (ฝ่ายสามัญ และฝ่าย English Program) ได้ออกมาโชว์ความสามารถการเล่าเรื่อง โดยผ่านการเล่านิทาน และการแสดงที่แสนจะน่ารัก
     BTD Story Lovers Day เป็นกิจกรรมการแสดงและการเล่านิทานของเด็ก ๆ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมีเหล่าน้องๆ อนุบาล และน้องๆ ประถมศึกษาทั้งสองฝ่าย (ฝ่ายสามัญ และฝ่าย English Program) ได้ออกมาโชว์ความสามารถการเล่าเรื่อง โดยผ่านการเล่านิทาน และการแสดงที่แสนจะน่ารัก
     สำหรับ กิจกรรม BTD Story Lovers Day 2019 ในปีนี้ มี ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธาน พาน้องๆ ร่วมแสดงการเล่านิทานภาษาอังกฤษทั้งหมด 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง "The Jungle Books", “Cinderalla” และ “Mother nature”
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม BTD Story Lovers Day 2019 นั้น นอกจากจะเป็นการฝึกภาษาและการสื่อสารที่ดีแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออก พร้อมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิจากการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง เห็นแบบนี้ น้องๆ ทุกคนมีความตั้งใจกันมากเลยทีเดียว
     การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th