ADS


Breaking News

KTBGS เข้ารับ “รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี” และ “รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี”

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "นักบริหารดีเด่นแห่งปี"  พุทธศักราช 2562 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร และ "องค์กรดีเด่นแห่งปี" พุทธศักราช 2562 สาขา การบริหารจัดการตามหลักคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข (ขวา) องคมนตรี / เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  เมื่อเร็วๆนี้