ADS


Breaking News

“ดีป้า” จับมือ “สรรพากร” เผยโฉม 4 ทีมสตาร์อัพรุ่นใหญ่ คว้ารางวัลการแข่งขัน “แฮกกาแทกซ์”

ชูไอเดียผุดโซลูชั่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เสริมประสิทธิภาพบริการด้านภาษี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับ กรมสรรพากร ในการพัฒนากลไกการทดสอบรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริการให้กับผู้เสียภาษี โดยตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เสียภาษี ต่อยอดการพัฒนาระบบนิเวศการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น พร้อมประกาศผลรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน #HACKATAX
โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทย และมอบรางวัล
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “การพัฒนากลไกการทดสอบรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริการให้กับผู้เสียภาษี (Tax Sandbox)” ร่วมกับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส อธิบดีกรมสรรพากร ณ ลานกิจกรรมคมศร ชั้น3 อาคารดีป้า ลาดพร้าว โดยมี นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน
ดร.ณัฐพล กล่าวว่า โครงการการพัฒนากลไกการทดสอบรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริการให้กับผู้เสียภาษีมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ยกระดับการให้บริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เสียภาษี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หรือ สตาร์อัพให้สามารถเติบโตและง่ายต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงต่อยอดการพัฒนาระบบนิเวศของการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศในการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ อีกทั้งเพิ่มความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสรรพากรที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกับผู้พัฒนานวัตกรรมในการต่อยอดไปถึงการพัฒนานโยบายและกรอบการกำกับดูแลอย่างมีพลวัต
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอแผนงาน #HACKATAX จากบรรดาสตาร์ทอัพระดับ Senior-level ทั้ง 12 ทีมที่ร่วมกันระดมความคิด พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านภาษี โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการภาครัฐ ลดความซับซ้อนในการใช้บริการ และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอดคล้องกับแนวคิด #ภาษีไทยถูกใจประชาชน ก่อนประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง 4 ทีม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “iTax Bnk” โจทย์“การลดความไม่สะดวกที่เกิดการจัดการภาษีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของธุรกิจออนไลน์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม “Put on a happy face” โจทย์“การจัดการค่าใช้จ่ายต้องห้ามบวกกลับ (Tax Expenses Simplification)” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม “T Wallet” โจทย์“ทำอย่างไรให้การจัดการภาษีของตลาด e-commerce มีประสิทธิภาพ” และรางวัลที่ Popular Vote ได้แก่ ทีม “ชายกลาง” โจทย์ “แนวทางในการพิสูจน์ต้นทุนของรับเหมาก่อสร้างให้สามารถขอคืนภาษีได้รวดเร็ว และถูกต้องน่าเชื่อถือ (Tax Auditing Simplification)”