ADS


Breaking News

“ดีป้า” ถือฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 บวงสรวงยกเสาเอก อาคารแรกใน Thailand Digital Valley ขับเคลื่อนอาเซียนดิจิทัลฮับ


     วันที่ 9 กันยายน 2562, ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ จ.ชลบุรี – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีบวงสรวงยกเสาเอก ก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก และ ศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC) พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ด้านโครงการพิเศษและนวัตกรรม และกำกับกลุ่มงานกิจการสาขาเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก/ภาคใต้, นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารสำนักงาน และกำกับกลุ่มงานกิจการสาขาเขตพื้นที่ภาคเหนือ/ภาคอีสาน และ คณะพนักงานดีป้า ทำพิธีบวงสรวงยกเสาเอก ซึ่งเป็นอาคารแรก จาก 5 อาคารที่จะก่อสร้างในพื้นที่ Thailand Digital Valley 
     ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า เอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก และ ศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC) มีลักษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 1,600 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย พื้นที่สำนักงาน, ห้องประชุม, War Room และ Co-Working Space เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Knowledge Exchange) เกิดการออกแบบสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Design) จนถึงเกิดการต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transform) รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักลงทุน (Venture Capital) ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
     ทั้งนี้ สำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน กรกฎาคม ปี 2563 และ ได้มีการวางแผนที่จะเริ่มก่อสร้างอาคารที่ 2 ซึ่งเป็นอาคารไอโอที 1 (Digital Startups and Co-Working Space Center) ภายในสิ้นปี 2562 นี้ ผอ.ดีป้ากล่าวเสริม
     โดยพิธีบวงสรวงยกเสาเอก ก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก และ ศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC)  ในครั้งนี้มี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง และนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง,   นายทิศนุ ธีระนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี, นายชาตรี เชื้อสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตตะวันออก, นายสาธิต เกียรติกำจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา, ผู้แทนจากสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า (Gistda), ท่าเรือแหลมฉบัง, สถิติจังหวัดชลบุรี, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ รวมกว่า 50 คน เข้าร่วมพิธีอันมงคลในครั้งนี้ด้วย
     ข้อมูลเพิ่มเติม Thailand Digital Valley
    โครงการ Thailand Digital Valley เป็นโครงการเร่งด่วนที่ขับเคลื่อนโดยดีป้า ร่วมกับภาคเอกชน และภาคการศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย  (Digital Park Thailand) ในอำเภอศรีราชา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง Thailand Digital Valley นั้นเพื่อเป็นการดึงดูด สร้างแรงจูงใจ และความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนใน Digital Park Thailand มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการลงทุน โดยเชื่อมโยงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลก ทั้งในสาย IoT, Data Science, AI, Robotics, 5G และ Cloud เข้ากับ Digital Startup ด้านต่าง ๆ อาทิ FinTech, AgriTech, TourismTech, HealthTech, EdTech และ GovTech เกิดการรังสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ก่อนนำไปสู่การทดสอบ ทดลอง และก้าวเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัล ฮับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า 30,000 ตำแหน่งในอนาคต โดยโครงการฯจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 5 อาคาร ประกอบด้วย 
1.อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก และ ศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC)
2.อาคารไอโอที 1 (Digital Startups and Co-Working Space Center) 
3.อาคารไอโอที 2 (Digital Innovation and Co-Creation Center) 
4.อาคารไอโอที 3 (Digital Edutainment Complex) 
5.อาคารไอโอที 4 (Digital Global Connect)