ADS


Breaking News

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลานำทีมจิตอาสาบรรเทาวิกฤตน้ำท่วมลงพื้นที่ แจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้พี่น้องชาว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

     บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า นำทีมผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาโดย นายนิวัต อินทร์เล็ก ผู้จัดการ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น1 และนางสาวชญานุช เมฆวัน ผู้จัดการ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น2 ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหารสำเร็จรูปพร้อมเครื่องดื่ม นำแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.บ้านไผ่ และพื้นที่ใกล้เคียง จ.ขอนแก่น อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างฉับพลัน ณ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้