ADS


Breaking News

อพวช.เชื่อมั่น สตาร์อัพไทย ปั้นเยาวชนร่วมแข่งขัน MakeX Thailand 2019 หุ่นยนต์ไทยลุยระดับโลก

อพวช.
นำทัพ จับมือ
สตาร์อัพไทย
จัดงาน
MakeX Thailand 2019
การแข่งหุ่นยนต์เลือดใหม่
พาเด็กไทย คว้าชัยระดับโลก
     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสตาร์อัพไทย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันพัฒนาและวิจัยหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ “MakeX Thailand 2019” การแข่งขันเพื่อพัฒนาด้านหุ่นยนต์และการเขียน Coding บนโปรแกรม scratch ในการสั่งงานระบบสมองกล (controller) ผ่านกระบวนคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา พร้อมนำทัพมหาลัยชื่อดัง เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนชั้นนำอีกมากมาย ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในด้านอัจฉริยะสมองกล เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้ลงมือฝึกหัดใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะ ผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมจากชุดหุ่นยนต์ โดยการเขียน โปรแกรม Coding เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ก้าวเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์และยุคของไทยแลนด์ 4.0 และ 5.0 ในอนาคต โดยกิจกรรมการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 นี้ เพื่อคัดสรรตัวแทนเยาวชนจากทั่วประเทศไทยไปทำการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศจีนต่อไป

     ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า อวพช. ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ "การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในด้านอัจฉริยะสมองกล" เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้ลงมือฝึกหัดใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะผ่านชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ ชุดฝึกหัดการเขียนโปรแกรม (Coding) ในกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. รวมถึงกิจกรรมในคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ที่ออกตระเวนไปจัดแสดงตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำเนินงานภายใน 3 ปี คือตั้งแต่กลางปี 2562 – 2565 โดยการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วงส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้ลงมือฝึกหัดใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะผ่านชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น ชุดหุ่นยนต์ ชุดฝึกหัดการเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อสร้างให้พวกเขากลายเป็นนวัตกรให้กับประเทศในอนาคต
     ด้านนางสาวสุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน  MakeX Thailand 2019 เป็นการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์หรืออัจฉริยะสมองกล ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศต่อไป และโปรเจคการแข่งขัน  MakeX Thailand 2019 นี้ เป็นการคัดสรรตัวแทนประเทศไทย ไปทำการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศจีน เพื่อเป็นการโชว์ความสามารถเด็กไทย ให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลก

โดยการแข่งขันนี้ ได้เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ โดยมีการจัด Work Shop ทั่วประเทศ โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น  2 ประเภท คือ รายการแข่งขัน MakeX Starter เป็นการแข่งขั้นหุ่นยนต์พื้นฐาน โดยใช้ mBot และชุดเสริมเขียนคำสั่งให้ประกอบภารกิจ ส่งเสริมการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มี 2 รุ่นคือ 1.mBot Starter ระดับประถมศึกษา (อายุ 8-12 ปี) 2. mBot Starter ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 12-17 ปี) และรายการแข่งขัน  MakeX Challenge  (อายุ 13-17 ปี)  
     เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์แบบ Maker โดยแต่ละทีมจะต้องสร้างหุ่นยนต์ในรูปแบบตนเองจากอุปกรณ์ที่กำหนดและเขียนโปรแกรมสั่งงานเพื่อให้ทำภารกิจที่ได้รับ และสำหรับการแข่งระดับภูมิภาคนั้น จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม โดยมีกำหนดการดังนี้ 

     6 ต.ค. MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Regional (ภาคกลาง) เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ 

     12 ต.ค. MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Regional (ภาคอีสาน) จังหวัด ขอนแก่น

     19 ต.ค. MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Regional (ภาคใต้) จังหวัด ภูเก็ต 

     26 ต.ค. MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Regional (ภาคเหนือ) จังหวัด เชียงใหม่ 

     9-10 พ.ย. MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Championship เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

     MakeX Robotics Competition คือการแข่งขันเพื่อพัฒนาด้านหุ่นยนต์และการเขียน coding  บนโปรแกรม scratch  ในการสั่งงานระบบสมองกล  ( controller ) ผ่านกระบวนคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา และเน้นการทำงานเป็นทีม โดยทาง บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น เล็งเห็นความสำคัญของการเขียน coding ที่จะเป็น Trand ที่มีประโยชน์สำหรับเยาวชนและ คาดหวังว่า การแข่งขันนี้ จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาศให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถ และพัฒนาศักยภาพ นำไปสู่การสร้างนักคิดนักประดิษฐ์ เทคโนโลยีของประเทศต่อไปในอนาคต และสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศจีน จัดการแข่งขึ้นขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค 2019 MakeX Robotics Competition World Championship 

     สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Imagineering Education โทร. 02-331-2729-30 หรือดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครที่ www.imagineering.co.th / www.makeblock.in.th