ADS


Breaking News

โค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร!! จีเอเบิล ชวนแข่งขัน ”ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12”

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สานต่อโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12”
ชวนนักเรียน นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (Smart NodeMCU)และ สาขา AI (Chatbot) ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช หวังเป็นเวทีให้บุคลากรคุณภาพได้แสดงผลงานของตนเองและยกระดับมาตรฐานอาชีพในอนาคต 
การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12 นี้ เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 2  คน เพื่อทดสอบความรู้ใน 2 สาขา ได้แก่ IoT (Smart NodeMCU) มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things เพื่อเปลี่ยนชีวิตในยุคดิจิทัล และ สาขา AI (Chatbot) เพื่อการพัฒนา แชทบอทที่จะช่วยตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร โดยผู้ชนะจากแต่ละสาขา จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช นอกจากนี้ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บริษัท จีเอเบิล กล่าวว่า ในฐานะที่จีเอเบิลเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล โซลูชัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้าน IoT และทางด้าน AI ที่เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และใช้ชีวิตของผู้คนในโลกยุคดิจิทัลมากขึ้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทฯจึงร่วมมือกับภาคีในการจัดแข่งขันดังกล่าว โดยนอกจากผู้ร่วมแข่งขันจะได้ทดสอบความรู้ทางภาคทฤษฏีแล้ว ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องใช้ความรู้ ทักษะและความสามารถแข่งขันทางภาคปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ใช้ได้จริง บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคคลากร ในสังคมยุคดิจิทัล พร้อมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและไอซีที ของไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล
โครงการฯ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดการแข่งขันและสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thaifstt.org  หรือ www.g-able.com และสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-781 9000 ต่อ 4532 หรือ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โทร. 02 552 5200 อีเมล์ thaifstt@gmail.com