ADS


Breaking News

GIT ปลื้ม ตอบรับดีเกินคาด พร้อมแจง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 13 รอบแรก และการตัดสินการประกวดพลอยเจียระไน

     GIT คัดเลือก 8 สุดยอดแบบวาดผลงานการออกแบบเครื่องประดับจากทั่วโลก เข้าชิงรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาทพร้อมเฟ้นหาสุดยอดฝีมือช่างเจียระไน เสริมศักยภาพนักออกแบบและช่างเจียระไนไทย สู่ระดับสากล

     กรุงเทพฯ 19 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดงานตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาดเครื่องประดับ ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 13  ( GIT's World Jewelry Design Award 2019 ) พร้อมตัดสิน ผลการประกวดพลอยเจียระไน ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท หรือ 35,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักออกแบบ และ ช่างเจียระไนพลอยรุ่นใหม่ สู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ ในปัจจุบัน

     นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน เผยว่า โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ  "Blue by Day, Green By Evening, Red by Night” เน้นการออกแบบ เครื่องประดับที่มีอัญมณีสีแดง สีน้ำเงิน และ  สีเขียว เป็นองค์ประกอบหลักในชิ้นงาน อีกทั้งยังได้จัดการ ประกวดพลอยเจียระไน สำหรับช่างเจียระไนพลอยในจังหวัดจันทบุรี และช่างเจียระไนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเจียระไนรวมถึงช่างเจียระไนได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่วงการ มาตรฐานระดับโลกชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท หรือ 35,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ โดยครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับจำนวนมากถึง 660 ผลงาน จากทั่วโลก เป็นผลงานจากนักออกแบบชาวไทยจำนวน 557 ผลงาน และต่างชาติ 103 ผลงาน โดยมาจาก 14 ประเทศ ทั่วโลก

     สำหรับการตัดสินแบบวาดในรอบนี้ สถาบันได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ร่วมใน การตัดสิน ได้แก่ นางสุพัตรา ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ นางสิริพร ภาณุพงศ์ อดีตอัครรราชทูต ณ กรุงเวียนนา รองประธานกรรมการ สำนักกฎหมาย Royal Law หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวศมาส รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายสุริยนต์ ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด

     กรรมการได้ทำการคัดเลือก 30 ผลงานออกแบบ โดยจะพิจารณาแบบวาดเครื่องประดับที่ใช้ ซึ่งแบ่ง เป็น 2 ประเภท ได้แก่ พลอยทับทิม หรือพลอยไพลิน หรือพลอยเนื้ออ่อนในเฉดสีที่ใกล้เคียง 15 ผลงาน และ ประเภทพลอยสีเขียว โดยคัดเลือกแบบวาดเครื่องประดับที่ใช้พลอยเพอริโด หรือพลอยเฉดสีใกล้เคียง จำนวน 15 ผลงาน ในท้ายสุดจะคัดเลือก ประเภทละ 4 ชิ้นงาน ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละประเภท รวมเป็น 8 ชิ้นงาน ไปผลิตเป็นเครื่องประดับจริง เพื่อตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     ผลงานการประกวดประเภทพลอยสีแดง และ น้ำเงิน

1. นางสาว อาทิตยา ผลสุข  ชื่อผลงาน Blue Deco
2. นางสาว Wansa Phaerakkakit  ชื่อผลงาน The Blue Macaw
3. นาย จิรวัฒน์ สมเสนาะ ชื่อผลงาน . The power of gems
4. นาย Sippakorn Oudkom ชื่อผลงาน Rose in the Night

     ผลงานการประกวดประเภทพลอยสีเขียว

1. นาย ชาญชัย ดวงระหว้า  ชื่อผลงาน Bamboo
2. นางสาว ปวันรัตน์ ปัญจไชย ชื่อผลงาน Grass in Evening
3. นาย อำพล แตระพรพาณิชย์ ชื่อผลงาน Salika
4. Ms. Reyhaneh Ettehad ชื่อผลงาน . Green Calm

ผู้สำรอง 

     นางสาว กนกพร พัฒนเลิศพันธ์ ชื่อผลงาน The elegance of Thai Silk

     นอกจากนี้ สถาบันได้เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านรอบคัดเลือกแบบวาดทั้ง 30 ผลงาน ร่วมแข่งประกวดชิง รางวัล Popular Design Award 2019 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโหวตได้ ผ่านเว็บไซต์ www.gitwjda.com โดยเจ้าของ แบบวาดที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้เงินรางวัล 1,000 USD หรือประมาณ 30,000 บาท และผู้ร่วมสนุก โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเครื่องประดับพลอยแท้อีกด้วย
     สำหรับการประกวดพลอยเจียระไน แบ่งการประกวดออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัล ประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี และ ช่างเจียระไนพลอยทั่วไป โดยการประกวดครั้งนี้มีพลอยเจียระไนเข้าร่วม ประกวดทั้งสิ้น 82  เม็ด  แบ่งเป็นประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี  22 เม็ด และช่างเจียระไนทั่วไปทั้งชาวไทยและ ต่างชาติ รวม 60 เม็ด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ อินทรยศ  ตำแหน่ง คณะบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขคจันบุรี นายเผด็จ ภู่อากาศ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝึกฝีมือแรงงาน จันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการ เจียระไนพลอย และ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการเทคนิค สถาบันวิจัย และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นกรรมการตัดสิน 
     โดยประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้

     ประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี


     รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นาย อำนาจ ทองดา ชื่อผลงาน แดง 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นาย ธีรศักดิ์ ทองดา
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นาย วิสุทธิ์ ไขสรี 
     ประเภทช่างเจียระไนทั่วไป


     รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นางสาว กัลยา สิรินิมิตกุล
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นาง ถวิล ตูนา
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นาย นิวัฒน์ ศรีสุรินทร์
     สถาบัน กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับ และประกวดพลอย เจียระไน พร้อมด้วยนิทรรศการแสดง ผลงานของ ผู้เข้าประกวด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ภายในงานแสดง สินค้า “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” ณ จังหวัดจันทบุรี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประกวดครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบ และ ช่างเจียระไนพลอย สู่อุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีไทยให้ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและการ ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง ครบวงจร” นางดวงกมล เจียมบุตร กล่าวปิดท้าย
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม โทร 02 634 4999 ต่อ 301 - 313
คุณ ดวงกมล เจียมบุตร หรือ ผอ.ปุ๊
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT
ให้สัมภาษณ์ ก่อนการตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 13
และการตัดสินการประกวดพลอยเจียระไนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมหารือ ชี้แนะ
ก่อนการตัดสินผลงานแบบวาดที่ส่งเข้าประกวดออกแบบเครื่องประดับ รอบแรก
สำหรับผลการคัดเลือก จำนวน 30 แบบวาด
จะได้ร่วมแข่งประกวดชิงรางวัล
Popular Design Award 2019
และ
จำนวน 8 แบบวาด ที่จะได้รับคัดเลือก
เพื่อผลิตเป็นผลงานจริง เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบรรยากาศการตัดสินผลงานแบบวาด
ที่ส่งเข้าประกวดออกแบบเครื่องประดับ รอบแรก
คุณ ดวงกมล เจียมบุตร หรือ ผอ.ปุ๊
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT
ให้สัมภาษณ์ หลังจากที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัดสินผลงานแบบวาดที่ส่งเข้าประกวดออกแบบเครื่องประดับ
รอบแรก เสร็จสิ้น


คุณ ดวงกมล เจียมบุตร หรือ ผอ.ปุ๊
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT
พาสื่อมวลชนเยี่นมชม การตัดสินการประกวดพลอยเจียระไนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะนำการตัดสินการประกวดพลอยเจียระไน