ADS


Breaking News

วีรศักดิ์ ลงมือปั้น “สมาร์ทวิลเลจออนไลน์” โคราช ดินเผาด่านเกวียน ย้ำชัด ท้องถิ่นต้องมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ วีรศักดิ์ ” ลงพื้นที่โคราช ...ติดตามงานที่สั่งการ
ดูความพร้อมการเป็น
“สมาร์ทวิลเลจออนไลน์”
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน...ต้นแบบหมู่บ้านอี-คอมเมิร์ซ
พร้อมเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
“นครชัยบุรินทร์”
ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภูมิภาคทั่วประเทศ
     วีรศักดิ์’ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภูมิภาคต่อเนื่อง ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ติดตามงานที่ได้สั่งการ ดูความพร้อมการเป็นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบ หรือ “สมาร์ทวิลเลจออนไลน์” ในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ก่อนเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ “นครชัยบุรินทร์” เน้นความแข็งแกร่งตั้งแต่ระดับฐานรากสู่ระดับประเทศ ก่อนนำโมเดลนครชัยบุรินทร์ขยายสู่ภูมิภาคอื่น ดันเศรษฐกิจท้องถิ่นให้รุ่งเรืองทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
        นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “หลังจากที่ได้ประชุมหารือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นกับภาคธุรกิจกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์และปรับให้เข้ากับแผนงาน/กิจกรรมที่กำลังดำเนินงานเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน-จับต้องได้ หนึ่งในข้อเสนอแนะ คือ การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นช่องทางที่กำลังได้รับความนิยม สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และกระจายไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ได้ไม่ยาก ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับอย่างต่อเนื่อง”
          “โดยเฉพาะการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนรวมตัวกันทำการตลาดออนไลน์แบบกลุ่ม เพื่อขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศและก้าวต่อไปยังตลาดต่างประเทศ เกิดเป็นจุดแข็งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เบื้องต้น ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งปั้นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ โดยนำร่องที่ “ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” จ.นครราชสีมา แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายประเภทระดับห้าดาวของประเทศ เนื่องจาก ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความเป็นผู้ประกอบการสูง ชุมชนมีอัตลักษณ์และเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ทำให้สามารถส่งเสริมให้เป็นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ หรือ สมาร์ทวิลเลจออนไลน์ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”
          “รมช.พณ.กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ดูความพร้อมการเป็นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน พบว่า มีความพร้อมสูงที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้ เบื้องต้น ผู้ประกอบการในชุมชนฯ ได้เริ่มทำการตลาดทางช่องทางออนไลน์แล้ว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ และผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-มาร์เก็ตเพลส ที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่องประดับดินเผา เช่น ต่างหู สร้อยคอ เข็มกลัด สินค้าตกแต่งบ้านแบบต่างๆ ฯลฯ รวมทั้ง มีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Omni Channel Marketing เชื่อมต่อสินค้าไปยังตลาดออฟไลน์ โดยให้ประสานงานกับ King Power และ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ในการนำสินค้าของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเข้าจำหน่ายในร้านค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกตลาด รวมถึง ให้เชื่อมโยงชุมชนกับเส้นทางท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย” 
           “ทั้งนี้ การดำเนินการสร้างชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทำการเสริมแกร่งความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการและทายาทเพื่อให้เกิดการส่งต่อธุรกิจ ปรับแนวทางการบริหารจัดการโดยให้ความสำคัญกับการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและความพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นวัฒนธรรมด่านเกวียนแฝงอยู่ ใส่เรื่องราว (Story Telling) และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าของสินค้าชิ้นนั้นได้ไม่ยาก"
          “นอกจากนี้ ยังต้องสร้างการรับรู้กระตุ้นตลาดให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจมาเยี่ยมชมชุมชนและหันมาใช้สินค้าที่ผลิตด้วยความมีอัตลักษณ์ตัวตน มีสไตล์ในการใช้ชีวิต โดยให้นโยบายกระทรวงพาณิชย์บูรณาการกันในการสำรวจสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด สร้างรูปแบบการตลาดใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสร้างผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ จะทำให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน และให้เป็นต้นแบบชุมชนอี-คอมเมิร์ซที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ “นครชัยบุรินทร์” โดยเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นตั้งแต่ระดับฐานรากสู่ระดับประเทศ และจะนำความสำเร็จในการขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนส่งต่อไปยังชุมชนค้าขายสินค้าในพื้นที่อื่นๆ และที่สำคัญ คือ จะนำโมเดลนครชัยบุรินทร์ขยายสู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้รุ่งเรืองทุกภูมิภาคทั่วประเทศ” รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย