ADS


Breaking News

BGC เปิดตัวอย่างสวยงามในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังคงครองความเป็นหุ้นที่ทุกคนสนใจ

    สมกับที่ทุ่มเทแรงกายและใจในการทำงาน….ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ยิ้มแก้มปริ เมื่อ BGC เปิดตัวอย่างสวยงามในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังคงครองความเป็นหุ้นที่ทุกคนสนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติม ทั้งตลาดในและต่างประเทศ พร้อมเตรียมแผนบริหารจัดการต้นทุน พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่าเสริมแกร่งทั้งด้านธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นอย่างนี้แล้วรับรองว่าพอร์ทลูกค้าคงโตวันโตคืน ……