ADS


Breaking News

สสว. ผนึก ส.อ.ท มุ่ง "Sport Economy" ของไทย สู่เวทีการค้าโลก

สสว. ร่วมกับ ส.อ.ท. ผลักดันธุรกิจกีฬา
สู่เวทีการค้าโลก
สร้างมูลค่าให้ระบบเศรษฐกิจของไทย
กว่า 120,000 ล้านบาทต่อปี
     สสว. จับมือ ส.อ.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานสัมมนาธุรกิจกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ "จากสนามกีฬา สู่เวทีการค้าโลก" ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 พร้อมผลักดันสินค้าและบริการด้านกีฬาของไทยสู่เวทีการค้าโลก ตั้งเป้ายกระดับพัฒนาเครือข่าย Sport economy ทั้งระบบ