ADS


Breaking News

อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย และสิ่งของพระราชทานมอบให้คนพิการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย และสิ่งของพระราชทานมอบให้คนพิการ
วันนี้ (6 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากนั้น อธิบดี พก. นำผู้บริหารร่วมปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. 

สำหรับต้นรวงผึ้ง ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม อันเป็นช่วงวันพระราชสมภพ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กอปรพระราชกรณียกิจในที่ใด จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ ณ ที่นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวไทย 

จากนั้น เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและสิ่งของพระราชทาน โดยมี อธิบดี พก. เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชกระแสทรงชมเชย และนายคำพา แก้วจีน คนพิการโยกรถเข็นจากจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนคนพิการ เข้ารับสิ่งของพระราชทาน โดยในพระราชกระแสทรงชมเชย มีความว่า 

“ตามที่ กลุ่มบุคคลพิเศษได้รวมตัวกัน เพื่อร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมถึง นายคำพา แก้วจีน ซึ่งเดินทางด้วยการโยกวีลแชร์จากจังหวัดพิษณุโลกมายังกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร ด้วยใจภักดิ์และมุ่งมั่น เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง การนี้ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและทรงชื่นชมในความมุ่งมั่น ความวิริยะอุตสาหะ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอันสูงสุด มา ณ ที่นี้” 

ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติ ยินดี แก่คนพิการอีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่าง มีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ

และในเวลา 14.00 น. พก. ได้นำคณะคนพิการจากองค์กรคนพิการทั่วประเทศ และจากหน่วยงานในสังกัด พก. จำนวน 150 คน พร้อมด้วย นายคำพา แก้วจีน ร่วมตั้งขบวนเพื่อออกเดินทางจาก พก. ไปยังพระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ บริเวณพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลของพสกนิกรชาวไทยในการเสด็จออกสีหบัญชร