ADS


Breaking News

ที่สุด OTOP ตราด 29 เม.ย. - 3 พ.ค. นี้ “มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้”

ตราด จัดยิ่งใหญ่
งาน “มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้”
ยกของดีเมืองตราด เสิร์ฟคนกรุง
    จังหวัดตราด โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด และภาคีด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้”ยกขบวนสินค้า OTOP สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว ของดี สินค้าเด่นประจำจังหวัด พร้อมชูอัตลักษณ์ความเป็นเมืองตราด ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จัก มุ่งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัด ระดับภาค ไปสู่ระดับประเทศ 
      นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว และมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม มีรูปแบบกิจกรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
     สำหรับการจัดงาน มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็นการจัดงานเปิดตลาดภูมิภาค เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น มีประสบการณ์ในด้านการตลาด และนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพ  ให้มีความสามารถในการแข่งขันต่อไป
     ที่สำคัญยังจะทำให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ได้เห็นสัมผัสกับความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด รวมถึงผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ของจังหวัดตราดที่ขึ้นชื่อ ของดีสินค้าเด่นจากผู้ประกอบการโดยตรง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จัก เป็นการเสริมศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ให้กลับมาคึกคักเป็นการเพิ่มทางเลือกการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ หรือแบบผสมผสาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กันอีกทางหนึ่ง
     ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จาก กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มสัมมาชีพ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี หน่วยงานของเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 100 ราย อาทิ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ชวนชิม โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพที่ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดตราดให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชมงานได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่สวยงามที่แสดงถึงกลิ่นอายความเป็นเมืองตราด กิจกรรมการสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย จำหน่ายสินค้านาทีทอง ลุ้นรับของรางวัล และการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง โดยงานมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562 ลานอเนกประสงค์ชั้น  2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
1. ความคาดหวังกับงานมหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้ ในครั้งนี้
- จังหวัดตราดดำเนินกิจกรรมจัดแสดงสินค้า มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของดีเมืองตราดทั้งผลไม้และสินค้า otopขึ้นชื่อ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพัน์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว otopนวัตวืถี จำนวน 28 หมู่บ้าน ซึ่งในงานนี้เรานำมาเพียงบางส่วน 
2.นโยบายหรือกลยุทธ์ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองตราด
- จังหวัดตราด มีวิสัยทัศน์ คือ ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยิน การท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดตราดเราไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นจังหวัด low carbon เรามีทรัพยากรที่หลากหลายทั้ง อาหาร และผลไม้นานาชนิด มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและบนฝั่งที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส มาดูและใช้วิถีชีวิตแบบชาวตราด
3. แผนต่อยอดจากการจัดงานมหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้ในครั้งนี้
-จังหวัดตราดกำหนดจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้และของดีเมืองตราด รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดและสร้างช่องทางการตลาดให้กับชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการ OTOP จ.ตราด
4.สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ มีที่ไหนบ้าง
- จังหวัดตราดจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวบนฝั่ง 5 เส้นทาง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะ ประกอบด้วย 1.เส้นทางตามรอยประวัติศาสตร์เมืองตราด-แหลมงอบ 2.กินอิ่ม นอนอุ่นในเมืองตราด 3.ตำนานอัญมณีอำเภอบ่อไร่ 4.สุดทางบูรพาอำเภอเขาสมิง-แหลมงอบ 5.เส้นทาง R10 โรดออฟ พาราไดซ์
5. เชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานฯและจังหวัดตราด
-จังหวัดตราดมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานทีท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ 52 เกาะ เป็นการท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ตลอดจนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาสัมผัสวิถีชาวตราดทั้งจากในงานนี้ที่เรานำมาแค่บางส่วน และเชิญไปเที่ยวจังหวัดตราด เมืองสุดแดนบูรพากันนะครับ