ADS


Breaking News

คนรุ่นใหม่ แห่ ร่วมโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน”

“ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” ปั้นคนรุ่นใหม่เฝ้าระวังข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ 
ในโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน”
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ บมจ. อสมท  เดินหน้าขยายผลความสำเร็จ  “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์”  ไปสู่เครือข่ายคนรุ่นใหม่  ในโครงการ “นักสืบสายชัวร์         ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน” โดยนำเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อไปสู่กลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์  ในการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงเพื่อนำเสนอต่อประชาชนต่อไป  พร้อมผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของ อสมท 
ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา สำนักข่าวไทย อสมท ได้เริ่มผลิตชุดเนื้อหา “ชัวร์ก่อนแชร์” ขึ้น ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอ สกู๊ปข่าว สารคดีวิทยุ อินโฟกราฟิก และบทความข่าว ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากประชาชนและความนิยม ในการแชร์เนื้อหา เพราะมีความหลากหลายของเนื้อหาครอบคลุมในชีวิตประจำวันของผู้คน อาทิ สุขภาพ เทคโนโลยี และกฏหมาย ฯลฯ ถือเป็นบทบาทและภารกิจสำคัญของ บมจ.อสมท ในการติดอาวุธ  ทางปัญญาให้กับสังคมไทย จากการเข้ามามีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลาย ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ส่งต่อเป็นข้อมูลเท็จ

ในปี 2560 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักข่าวไทย อสมท เดินหน้าขับเคลื่อนกลไกการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนและหน่วยงานองค์กรพันธมิตร อาทิ กระทรวงต่างๆ, มหาวิทยาลัย และหน่วยงานรัฐต่างๆ ในการเปิดศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นศูนย์กลางเฝ้าระวัง และตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน  ซึ่งศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่าย First Draft Partner Network  ซึ่งก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อสารมวลชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนานาชาติ 72 ราย อาทิ CNN, BBC, Google, Facebook เป็นต้น เพื่อรับมือกับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงการเลือกตั้ง ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างเฟซบุ๊กเพื่อรณรงค์ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในการบริโภคข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคนไทย พร้อมแนะนำเทคนิคสังเกตข่าวปลอมง่ายๆ ด้วยตนเองแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ในปี 2561 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ได้รับมอบรางวัลนวัตกรรมของประเทศ ประเภท Media Innovation จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ NIA  ในงานมหกรรมนวัตกรรมไทย ประจำปี 2561 หรือ Innovation Thailand Expo 2018  รวมทั้ง ได้รับรางวัลทีวีสีขาว ประเภทรายการส่งเสริมการศึกษาหรือเทคโนโลยีดีเด่นจากมูลนิธิจำนง รังสิกุล อีกด้วย จากความสำเร็จของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ที่ได้การยอมรับในวงกว้าง ด้านการตรวจสอบข่าวเท็จ และข้อมูลที่บิดเบือน จากหน่วยงานในประเทศ และองค์กรชื่อดังระดับโลก รวมถึงการได้รับเชิญไปบรรยายในงานเสวนานานาชาติ ถึงการผลิตชุดเนื้อหา “ชัวร์ก่อนแชร์”  ที่กระตุ้นให้เกิดสังคมไทยชัวร์ก่อนแชร์  

ในปีนี้  อสมท จึงได้จัดโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน” ขึ้น เพื่อสร้างพฤติกรรมการตรวจสอบข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแชร์แก่เยาวชนไทย นับเป็นการบ่มเพาะ    เยาวชน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมไทยต่อไป โดยเตรียมจัด Road Show กิจกรรม “นักสืบสายชัวร์ แคมปัสทัวร์ชัวร์ก่อนแชร์” ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562  โดยส่งทีมวิทยากร  โย-พีรพล  อนุตรโสตถิ์ หัวหน้าทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์, ทีมงานจากเพจอีจัน  และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)  ลงพื้นที่ฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก  จำนวน 10 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี),โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง,โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, โรงเรียนวิชูทิศ, โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม ฯลฯ  โดยหลักสูตรเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร การหาแหล่งข่าว การตรวจสอบ ไปจนถึงการผลิตสื่ออย่างไรให้สร้างสรรค์ 

โดยหลังจากการจัดกิจกรรม  “นักสืบสายชัวร์ แคมปัสทัวร์ชัวร์ก่อนแชร์” ทาง อสมท จะผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “นักสืบสายชัวร์”ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-17.00 น. ทาง ช่อง 14  MCOT Family รับชมพร้อมกันทั่วประเทศเดือนมิถุนายนนี้  และรายการโทรทัศน์ “ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน”  ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 12.55-13.00 น ทางช่อง 9 MCOT HD  หมายเลข 30 เริ่มเดือนกันยายน 62

     ความร่วมมือในการจัดโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน”  ครั้งนี้  มุ่งหวังว่าจะปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นผู้คัดกรอง (Fact Checker) เปรียบเสมือนนักสืบบนโลกออนไลน์ ที่ใช้สื่อแบบปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้น  พร้อมเป็นผู้นำเครือข่ายเยาวชนให้กับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ต่อไป