ADS


Breaking News

จุดเริ่มต้นการทำ Zero Waste ของกลุ่มชาญอิสสระ

เล็กๆ แต่อบอุ่น
     เข้าสู่เดือนเมษายน ของทุกปี สงกรานต์ อิสสระ บอสใหญ่แห่ง CI เตรียมจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดร่วมกับผู้บริหารและพนักงานที่มีวันเกิดในเดือนเมษายนเหมือนกัน ยกร้านอาหารของอร่อยๆ ขึ้นชื่อมาร่วมออกบูทให้พนักงานได้อิ่มอร่อยกัน โดยการจัดงานแต่ละปีบอสใหญ่ เน้นขอเป็นงานเล็กๆ แต่อบอุ่น แต่ความพิเศษของปีนี้ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน เตรียมนำภาชนะมาใส่อาหารเอง เพื่อเป็นการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น งานนี้ขอบอกเลยว่าได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จนบอสใหญ่ เป็นปลื้มเพราะนอกจากจะได้ร่วมฉลองวันเกิดแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นการทำ Zero Waste ของกลุ่มชาญอิสสระในโอกาสต่อๆ ไปอีกด้วย