ADS


Breaking News

โตชิบา คว้าอันดับ 1 แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า ครองใจชาวไทยต่อเนื่องยาวนาน 11 ปี

นางสาวธัญปภัสส์ อริยะวรวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติยศ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคสูงสุดทั้งในกลุ่มเครื่องซักผ้าและตู้เย็น บนเวที Thailand’s Most Admired Brand & Why we buy 2019 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของโตชิบา ที่ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตอย่างไม่หยุดยั้ง จนสามารถครองใจผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง 11 ปี