ADS


Breaking News

มาร่วม ประกวดไวรัลคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ more fun@ ตะวันออก ภายใต้แนวคิด "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร"

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก  กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดไวรัลคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศรวม 2 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว  ในหัวข้อ more fun@ ตะวันออกภายใต้แนวคิด สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า   ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท และรางวัลคลิปยอดนิยม พร้อมโล่เกียรติยศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
     กิจกรรมการประกวดนี้ เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น มีการกระจายรายได้สู่พื้นที่อย่างยั่งยืน  และนักท่องเที่ยวยังมีโอกาสนำเสนอมุมมองจากการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อถ่ายทอดนำเสนอต่อผู้สนใจให้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เช่นกัน
     กิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดโดยเปิดรับผลงานตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phototechthailand.com/articles/799  หรือ เพจ Phototech Magazine และ QR Code ที่แนบมานี้
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 095 950 1559 และ 097 921 2929