ADS


Breaking News

“SAAM” ส่งซิกปี 2562 คาดรายได้เติบโตแข็งแกร่ง เดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายอีก 60 MW

เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์” กางแผนธุรกิจปี 2562 เล็งรายได้โตกว่าปีก่อน
พร้อมลุยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายเพิ่มอีก 60 เมกะวัตต์
เดินหน้าจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น
นายพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอิสระ เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่ารายได้ปี 2562 จะเติบโตกว่าปี 2561 โดยมีแผนที่จะส่งมอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาให้แก่ลูกค้าจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 19.9 เมกะวัตต์ ภายในปลายปี 2562
อีกทั้งบริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย เพิ่มเติมอีกจำนวน 60.0 เมกะวัตต์ พร้อมกันนี้กำลังศึกษาโอกาสทางธุรกิจในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงศึกษาโอกาสทางธุรกิจในการเข้าร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนามา
ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจซึ่งมีรายได้ประจำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (Recurring Income) จากการจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึงมีแผนที่จะเพิ่มอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับในอดีต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับต่ำ ที่ 0.50 เท่า ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสและเข้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเป็นรายแรกๆ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าจำนวน 2 โครงการ เพื่อสนับสนุนรายได้ในอนาคต รวมทั้งยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาผ่านบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท
ในส่วนของผลการดำเนินงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องทองหล่อ 1 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ถนนทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป