ADS


Breaking News

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2562 Prime’s Minister Export Award 2019 (PM Award)

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์โดย นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแถลงข่าวเปิดตัวโครงการรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2562 Prime’s Minister Export Award 2019 (PM Award) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นที่พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ พร้อมพบกับ การเสวนาหัวข้อ “PM Award เคล็ด (ไม่) ลับเจาะตลาดสร้างโอกาสสู่ผู้นำการค้าโลก” จาก 4 วิทยากร  บริษัทที่ได้รับรางวัล  PM Award 2018 ได้แก่ คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (๑๙๘๒) จำกัด (สาขารางวัล Best Thai Brand), คุณปรีชา สันลี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิ๊กไอเดีย คอเปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด (สาขารางวัล Best Halal), คุณฉัตรชัย ชลิตตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขารางวัล Best OTOP) และ คุณชวพล เทพผดุงพร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (สาขารางวัล Best Exporter) ในวันพุธ ที่ 13  มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 02 507-8280,089-687-0507หรือ 064-943-7462 และ อีเมล์ info@pm-award.com