ADS


Breaking News

งานวันไตโลก ประจำปี 2562

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, องค์การเภสัชกรรมและสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการบริโภคลดเค็มของคนไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันไตโลก ในปี 2562  นี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17  มีนาคม 2562 ที่ลานเอเทรียม ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์  นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และจะมีการแสดงของเหล่าศิลปิน ดารานักแสดงจากช่อง 3  และ ช่อง 7, การตรวจสุขภาพไตฟรี. การสาธิตการปรุงอาหารอาหารคลีนดีมีประโยชน์ ในเมนูอร่อย ลดความเสี่ยงโรคไต โดยเชฟ คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ หรือครูขาบ  และการเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคไต ในหัวข้อ “เรื่องขนมกรุบกรอบ และแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไตเฉพาะทาง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-718 1898 หรือ เว็บไซต์ www.nephrothai.org

สำหรับกิจกรรมวันไตโลก โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม เป็นวันไตโลก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม โดยเน้นถึงภาวะไตเรื้อรัง โดยแนวทางในการป้องกันไตเสื่อม เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกรับประทานอาหาร  ดื่มน้ำสะอาด ออกกำลังกาย ลดการบริโภคเค็ม งดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตได้ การลดความเค็มในอาหารจะลดการเกิดโรคที่เกิดจากการบริโภคโซเดียมเกินได้ นอกจากนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต เช่น ผู้ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไต ผู้ที่เป็นโรคไตตั้งแต่เด็ก ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคไตทุกปี ได้แก่ การตรวจปัสสาวะ เจาะเลือด และวัดความดันโลหิต