ADS


Breaking News

AWS User Group เชิญร่วมงาน Meetup: Career Day 2019 สัมมนาใหญ่เปิด “เส้นทางสู่อาชีพ AWS Cloud”

AWS User Group Thailand ขอเชิญคนทำงานสายไอทีทุกสายธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเส้นทางการทำงานสาย Cloud Technology เข้าร่วมฟังสัมมนาครั้งพิเศษฟรี ในหัวข้อ "เส้นทางอาชีพสู่ AWS Cloud" เพื่อการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพด้านคลาวด์ในอนาคต ในงาน AWS Meetup Career Day 2019 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2019 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใน Zone A Ballroom and Reception ตั้งแต่เวลา 9:00 – 18:00 น.
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสายอาชีพที่มีความเกี่ยวข้อง และเป็นที่ต้องการใน AWS - Cloud รวมถึงแนวทางในการวางแผนหรือกำหนดเส้นทางการทำงานในอนาคต พร้อมช่วยให้พันธมิตรและลูกค้าของ AWS ได้มีโอกาสในการค้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงาน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับฟังหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ Cloud Technology พร้อมรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสายอาชีพ อาทิ Solutions Architect  DevOp Engineer และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมโอกาสในการสมัครงานกับบริษัทชั้นนำที่ใช้ AWS Cloud Technology อีกด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Meetup: Career Day 2019 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่