ADS


Breaking News

ผู้บริหาร VL พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์


นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL   ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ พร้อมด้วย นายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อร่วมพูดคุยและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้