ADS


Breaking News

โอกิลวี่แต่งตั้งแม่ทัพใหญ่ นำทีมยกระดับโซลูชั่นการสื่อสารในโลกยุคดิจิตัล ด้วยกลยุทธ์ Data Creativity.Technology

กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย ตั้งผู้บริหารใหม่ “กัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive) พร้อมนำทัพขับเคลื่อนกลยุทธ์ใหม่ที่จะใช้ 3 ปัจจัยหลัก คือ ข้อมูล (Data) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และเทคโนโลยี (Technology) ในการสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์การตลาดสมัยใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลครองตลาด (Digital Disruption)  

นายนพดล ศรีเกียรติขจร ประธานร่วม กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตามที่เราได้ประกาศ กลยุทธ์ในการใช้ Data. Creativity. Technology เป็นแกนหลักในการพัฒนาโซลูชั่นการสื่อสารที่ช่วยให้ลูกค้าสร้างแบรนด์ที่ครองใจตลาด และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จำเป็นต้องมีแม่ทัพที่มีประสบการณ์ มีความสามารถสูงเพื่อขับเคลื่อนทีมงานที่มีความหลากหลายให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างแข็งแรง คุณกัณฑ์พงษ์มีประสบการณ์รอบด้านทั้งในการใช้ดาต้าและเทคโนโลยีในการพลิกโฉมแบรนด์ชั้นนำ และการบริหาร เราเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพของคุณกัณฑ์พงษ์จะช่วยให้โอกิลวี่มีความพร้อม สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้า และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จมากขึ้นไปอีก”
นายกัณฑ์พงษ์มีประสบการณ์ในการทำงานกับเอเจนซี่ชั้นนำรวมถึงกลุ่มบริษัทโอกิลวี่ ประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้านการให้คำปรึกษา การวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ให้แก่บริษัทชั้นนำมากมายในหลากหลายธุรกิจ อาทิ ไอที การเงินการธนาคาร รีเทล สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์
*****************************************
เกี่ยวกับโอกิลวี่
โอกิลวี่คือผู้สร้างแคมเปญการตลาดอันเป็นที่จดจำ พลิกโฉมวงการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ก่อตั้ง เดวิด โอกิลวี่ เปิดบริษัทในปี 2491 ปัจจุบัน โอกิลวี่คือเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างแบรนด์ให้มีความหมายแบบครบวงจร และได้รับรางวัลมากมาย ทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งบริษัทใน Fortune Global 500 และธุรกิจระดับท้องถิ่น มีสำนักงานกว่า 120 แห่งใน 83 ประเทศทั่วโลก โอกิลวี่สร้างประสบการณ์ การออกแบบ และการสื่อสาร ที่สร้างแบรนด์ในทุกแง่มุม ด้วย 6 ความสามารถหลัก ประกอบด้วย กลยุทธ์แบรนด์, โฆษณา, การสร้างความผูกพันกับลูกค้าและการขาย, ประชาสัมพันธ์และการสร้างอิทธิพล, การปฏิวัติดิจิทัล และการสร้างพันธมิตร  โอกิลวี่คือบริษัทในเครือดับบลิวพีพี (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ชื่อย่อ WWPGY) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่  http://www.ogilvy.com/  หรือ Twitter @Ogilvy  และ Facebook.com/Ogilvy