ADS


Breaking News

Experian เติบโตด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชากรกว่าหนึ่งพันล้านคนในเอเชียที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน

ด้วยการขยาย Experian X Labs ให้เป็นศูนย์นวัตกรรมเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการเงินในภูมิภาคนี้

เอ็กซ์พีเรียน (Experian) บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านการให้บริการสารสนเทศ (information service) ประกาศการขยายตัวและลงทุนเพิ่มขึ้นใน Experian X Labs ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีฐานตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ศูนย์วิจัยแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและเป็นศูนย์แห่งความร่วมมือของ Experian แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) สำหรับการสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ล้ำยุคโดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเช่น ทำให้ประชากรกลุ่มที่เดิมเข้าไม่ถึงบริการของสถาบันการเงิน (unbanked) สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ (financial inclusion) ทีมงาน Experian X Labs ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล สถาปนิกผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะเติบโตให้ได้ถึง 10 เท่าภายในปี 2020 (พ.ศ.2563) อย่างก้าวกระโดดนับจากที่ทีมบุกเบิกเริ่มระดมกำลังกันขึ้นเมื่อปี 2017 (พ.ศ.2560)
การสร้างบริการทางการเงินสำหรับประชากรกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการของสถาบันการเงินเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1 พันล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ (1) การสร้างบริการนี้ขึ้นจะช่วยให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าถึงบริการทางการเงินและได้รับความรู้ทางการเงินซึ่งจะนำไปสู่โอกาสและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคนี้ ทีมงาน Experian X Labs ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางเลือก (alternative data) การวิเคราะห์ขั้นสูงและการเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินของภูมิภาค APAC การขยายตัวล่าสุดของ Experian DataLabs (2) มีบทบาทสำคัญ (integral role) ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อบังคับต่าง ๆ (compliant) ของทางการและมีความปลอดภัย เพื่อทำการทดลองด้านข้อมูลและการร่วมมือกันวิจัย

นายโมฮาน จายารามาน (Mohan Jayaraman) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคของหน่วยงานบริการการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและบริการข้อมูลธุรกิจของ Experian Asia Pacific กล่าวว่า “นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังการทำงานของเราที่ Experian ด้วยการจับคู่ประเด็นทางสังคมที่สำคัญกับการปรับโซลูชั่นของเราให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ Experian X Labs สามารถนำข้อมูลที่หามาได้จากแหล่งข้อมูลทางเลือกอื่น ๆ มาใช้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประเมินให้เครดิตของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้และอัตราการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถนำมาช่วยสร้างอัตลักษณ์ทางการเงิน (financial identities) สำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของธนาคารในภูมิภาคเอเชียได้”

โครงการต่าง ๆ ซึ่งกำลังพัฒนาที่ Experian X Labs รวมถึง Experian X Score โซลูชั่นที่จะมาช่วยจับคู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยการใช้ข้อมูลทางเลือกสำหรับผู้บริโภคมากกว่า 200 ล้านคนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาเหล่านี้ทำตามโซลูชั่น Prove-ID ที่พึ่งเปิดตัวไม่นานมานี้ของ Experian ในประเทศอินเดีย (3) ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบตัวตนและที่อยู่อัตโนมัติจะช่วยให้ชาวอินเดียที่ด้อยโอกาสกว่า 7 ล้านคนเข้าถึงบริการของรัฐบาลและบริการทางการเงิน Prove-ID ทำการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่สำคัญ ๆ จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและช่วยให้ธนาคารตรวจสอบลูกค้าในอัตราที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Experian X Labs เป็นผู้จัดหาแพลตฟอร์มให้องค์กรสำหรับการทำงานร่วมมือกันกับเหล่าบริษัท start-ups ผู้ให้บริการ Fintech ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ทีมงานยังทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชั่นสำหรับใช้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยใช้ความเชี่ยวชาญหลักของ Experian ในด้านการพัฒนาบริการช่วยให้เข้าถึงบริการทางการเงิน การชำระเงินทางดิจิทัลและการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคด้วยตัวเอง (consumer enablement) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา นอกเหนือจากการพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้ว Experian X Labs จะยังคงมีบทบาทสำคัญในความพยายามของ Experian ที่จะสร้างตลาดการเงินดิจิทัลในภูมิภาคนี้ รวมถึงการจับคู่โซลูชั่นทางการเงินให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Experian X Labs และโซลูชั่นล่าสุดของเราได้ที่ www.experian.com.sg/innovation

เกี่ยวกับ Experian

เอ็กซ์พีเรียน (Experian) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการสารสนเทศ เราช่วยผู้บริโภคและลูกค้าของเราในช่วงเวลาสำคัญของชีวิต – จากการซื้อบ้านหรือรถยนต์ การส่งบุตรหลานเข้าเรียนจนถึงชั้นอุดมศึกษา และการเติบโตทางธุรกิจโดยการเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่ - สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมั่นใจ เราช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถควบคุมสถานะการเงินของตนและเข้าถึงบริการทางการเงิน ช่วยธุรกิจให้ทำการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและเจริญเติบโตได้ ช่วยให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบมากขึ้นและช่วยป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน เรามีพนักงาน 16,500 คนทำงานใน 39 ประเทศทั่วโลกและทุกวันเราลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ บุคลากรที่มีความสามารถและนวัตกรรมเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกโอกาส Experian Ventures ตั้งอยู่ใน Silicon Valley, สิงคโปร์, ลอนดอนและบราซิล ทำการลงทุนทั่วโลกในธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น (start-ups) ที่กำลังทำการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้บริโภคและโซลูชั่นทางธุรกิจสำหรับการสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง machine learning และความปลอดภัยของข้อมูล Experian เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (EXPN) และเป็นส่วนหนึ่งของ FTSE 100 Index


(1) Financial inclusion for Asia’s unbanked, The World Bank, 30 April 2018
(3) Female Financial Empowerment: Experian backs financial-literacy and microfinance initiatives targeting 2 million disadvantaged women in Asia, AsiaOne, 7 March 2018