ADS


Breaking News

รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดงานเสวนา

     เสวนา:นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ (ที่ จากขวา) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้ โดยมี แพทย์หญิงวรวรรณ บุญรักษา (ที่ จากซ้าย) (อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร) เสวนาภายใต้หัวข้อ "รู้ทันมะเร็ง" ร่วมด้วยนายแพทย์เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์(ที่1จากขวา) (อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา) เสวนาภายใต้หัวข้อ "มะเร็งรักษาได้" ดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงภิรญา ใจดีเจริญ (ที่1จากซ้าย) (แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์)เมื่อวันศุกร์ที่ 15กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกมล-กานดา ชั้น อาคาร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อินเตอร์