ADS


Breaking News

BM ลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์และสถานประกอบการ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

นายธีรวัต อมรธาตรี (คนซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล (คนขวา) ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์และสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รุกหน้าพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมโอกาสและให้ผู้สำเร็จการศึกษาในสายวิชาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับในการสร้างโอกาสเกิดการผลักดันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้