ADS


Breaking News

ยูโอบี ร่วมส่งต่อความสุขในเทศกาลตรุษจีน ชวนลูกค้าทำกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม แก่เด็กในมูลนิธิสันติสุข ในกิจกรรม Lunar New Year UOB Commercial Banking

ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) นำโดย   คุณแอนดี้  เฉี่ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Wholesale Banking และคุณปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชย์ธนกิจ นำทีมพนักงาน และลูกค้าธนาคาร 16  บริษัทร่วมกิจกรรม “Lunar New Year UOB Commercial Banking” เพื่อส่งต่อและแบ่งปันความสุขให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิสันติสุข

กรุงเทพฯ 31 มกราคม 2562 - เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนอันเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองที่กำลังจะมาถึง ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) โดยคุณแอนดี้ เฉี่ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Wholesale Banking และ คุณปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชย์ธนกิจ นำทีมพนักงานและลูกค้าธนาคาร 16 บริษัท กว่า 70 คน ร่วมกิจกรรม “Lunar New Year UOB Commercial Banking” ส่งต่อและแบ่งปันความสุขให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิสันติสุขที่เน้นให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กยากจนไร้ที่พึ่งและด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กๆ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
คุณแอนดี้ เฉี่ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ นอกจากจะต้องนำพาธุรกิจให้เติบโตแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการตอบแทนคืนสู่สังคม เพื่อให้สังคมพัฒนาควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยที่ยูโอบี เราเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน โดยเฉพาะในเรื่องการให้การศึกษา เพราะเด็กในวันนี้จะเติบโตและมีอนาคตที่สดใสในสังคมด้วยการศึกษาและพื้นฐานที่ดี”

ภายในงาน พนักงานและลูกค้าได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการกับเด็กๆ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้น้องๆ และพี่ๆ ทุกคนที่ร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์และทุนการศึกษา จำนวนกว่า 170,000 บาท รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันและของว่างให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

คุณวิชัย หลายวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการมูลนิธิสันติสุข กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี ที่มูลนิธิสันติสุข ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กยากจนในชุมชนแออัดกว่า 40 แห่งในประเทศไทย ทางมูลนิธิมีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสและช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานกับเด็กๆ เพื่อที่พวกเขาจะมีโอกาสเติบโดขึ้นอย่างมีคุณภาพ ต้องขอบคุณทางธนาคารยูโอบี ที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมอบโอกาสให้กับเด็กๆที่มูลนิธิสันติสุขแห่งนี้”

กิจกรรม “Lunar New Year UOB Commercial Banking” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทีมพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารยูโอบีพร้อมเพรียงกันทำในทุกประเทศที่ธนาคารฯ ดำเนินการอยู่ โดยจัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน อันถือเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อรับสิ่งดีๆ นับเป็นการเชิญลูกค้ามาร่วมกันตอบแทนสิ่งที่ดีสู่สังคมด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันและตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมที่เราดำเนินการอยู่

พนักงานและลูกค้าได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการกับเด็กๆ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้น้องๆ และพี่ๆ ทุกคนที่ร่วมงาน
ยูโอบี ร่วมส่งต่อความสุขในเทศกาลตรุษจีน ชวนลูกค้าทำกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม แก่เด็กในมูลนิธิสันติสุข ในกิจกรรม Lunar New Year UOB Commercial Banking