ADS


Breaking News

สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากฮ่องกง มั่นใจไทยเป็นฮับด้านสุขภาพ

     ซาโนมิคส์ สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เริ่มเปิดสาขาแรกในประเทศไทย โดยหลังจากที่ทางคุณแคร์รี่ แลม (Mrs. Carrie Lam) ผู้บริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ได้มาเยี่ยม ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 จากความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างไทยกับฮ่องกง และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซาโนมิคส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(ฺBOI) เพื่อช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการติดตามตรวจวินิจฉัยระดับยีน  สนับสนุนการใช้จีโนมิกส์สำหรับการควบคุมโรคมะเร็งเฉพาะบุคคล เพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ซาโนมิคส์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 ที่ศูนย์ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจหาพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งด้วยการเจาะเลือดและการวินิจฉัยระดับพันธุกรรมสำหรับผู้ป่วย เพื่อช่วยเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ในการตัดสินใจวินิจฉัยรักษามะเร็ง นับตั้งแต่ปี 2558 ทางซาโนมิคส์ ได้ให้บริการคลอบคลุมกว่า 20 ประเทศ หลายภูมิภาค และให้บริการผู้ป่วยกว่า 7,000 คน ทั่วโลก

    ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและทันสมัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับวิธีนี้ ให้คุณเชื่อมั่นในมาตรฐานตั้งแต่การรับตัวอย่าง กระบวนการในห้องปฏิบัติการ จนถึงการรายงานผลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง เป็นการทำงานที่เจาะจงต่อเนื้องอกที่เจริญเติบโตและจำเป็นต้องทดสอบหารายละเอียดทางพันธุกรรมระดับยีน เพื่อการตัดสินใจในการรักษาสำหรับแพทย์
    "การช่วยผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ในราคาที่เป็นธรรม ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น" บ็อบบี้ จง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซาโนมิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว
ศาสตราจารย์ โทนี่ โมก
ประธานกรรมการ ซาโนมิคส์
Professor Tony Mok
Chairman of Board Sanomics Limited
 ดร. สุรัคเมธ มหาศิริมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปริวรรต วงษ์สําราญ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ซันนี่ ชัย (Dr Sunny Chai , BBS)
ประธานคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง
ปีเตอร์ หว่อง (Mr. Peter Wong)
ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

    ซาโนมิคส์ มุ่งขยายสู่อาเซียน เปิดสาขาแรกในประเทศไทย ชื่อว่า บริษัท ซาโนมิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสำนักงานและห้องปฏิบัติการอยู่ที่ชั้น 15 อาคารเซน เวิลด์ ทาวเวอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด  กรุงเทพ โดยงานเปิดตัวจัดขึ้นที่ เกษร ทาวเวอร์ ท่ามกลางแขกผู้ทรงเกียรติหลายท่าน โดยมี ดร. สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , ปริวรรต วงษ์สําราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,  ดร.ซันนี่ ชัย (Dr Sunny Chai , BBS) ประธานคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง , ปีเตอร์ หว่อง (Mr. Peter Wong) ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง นอกจากนี้ยังมีผู้นำที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับงานวิจัยด้านมะเร็งและการรักษา ทั้งจากไทยและฮ่องกงให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้
“ผู้ป่วย คือที่หนึ่ง” - แม่นยำ รวดเร็ว และถูกต้อง ด้วยการวินิจฉัยระดับพันธุกรรม
   “ผู้ป่วย คือที่หนึ่ง” เป็นหลักการของซาโนมิคส์ เราก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติอย่างละเอียดในระดับโมเลกุล ซึ่งช่วยขยายขีดจำกัดของการตรวจวิเคราะห์แบบดั้งเดิม ให้ชัดเจน และแม่นยำยิ่งขึ้น พันธกิจของเราคือการช่วยผู้ป่วยให้ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเทศไทยนั้นพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 123,000 รายต่อปี ความต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ก็มีการตอบรับอย่างดีมาก บวกกับการใช้ประโยชน์จากการขยายยุทธศาสตร์โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีน (Belt and Road Initiative – BRI) จึงทำให้ทางเราได้เลือกกรุงเทพเป็นสาขาแรกของการขยายบริการสู่อาเซียนและทางเราให้สัญญาที่จะให้บริการอย่างดีที่สุด” มร.สแตนเลย์ ไซ ผู้บริหารระดับสูงของซาโนมิคส์ กล่าว
    ศาสตราจารย์ โทนี่ โมก ประธานกรรมการ ซาโนมิคส์ กล่าว “เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ให้เกิดประสิทธิผลดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย คำถามของซาโนมิคส์คือ ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงและลดค่าใช้จ่าย  2515 เราจึงได้จัดหาโซลูชั่นเพื่อให้ไปในทิศทางนี้ ได้รับการตอบรับมากมายจากเพื่อน จากนักลงทุน นักวิทยาศาสตร์ รวมถึง CEO ที่กำหนดยุทธศาสตร์ เราจัดการทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทำงานอย่างหนัก ทำให้เกิดโซลูชั่น ในทิศทางนี้ที่ฮ่องกง ด้วยความสำเร็จ มากกว่า 4,000 ผลตรวจ ในเอเชียที่ตอบรับโซลูชั่นของเรา บัดนี้เรามีความดีใจมาก ที่ได้มาเปิดที่ประเทศไทย มีคำถามว่า ทำไมต้องประเทศไทย ทำไมต้องกรุงเทพฯ คำตอบง่ายมากๆ "เพื่อน" ดร.ธัญนันท์ , ดร. สุมิตรา และมากมายด้วยเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะที่เชี่ยวชาญ บวกกับ  ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับต้นๆ ที่มีการจัดหาบริการด้านยาและสุขภาพคุณภาพสูง ในอาเซียน ด้วยเหตุผลทั้งหมดไม่มีเหตุผลที่จะไม่เลือกประเทศไทย”
เกี่ยวกับ บริษัท ซาโนมิคส์
   ชื่อของ ซาโนมิคส์ มาจากคำว่า Sanguis ในภาษาลาตินแปลว่า เลือด และ คำว่า genomics มาจาก การศึกษาระดับยีน  การวินิจฉัยระดับพันธุกรรมของซาโนมิคส์นั้นครอบคลุมทั้งการกลายพันธุ์ทั้งทางร่างกายและในระดับเชื้อโรค โดยเน้นที่มะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งในผู้หญิง ทางบริษัทได้นำเอาเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์พีซีอาร์ (real time PCR) ดีดีพีซีอาร์ (ddPCR) มาใช้ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสแบบเอ็นจีเอส (NGS) สำหรับเทคโนโลยีด้านดีดีพีซีอาร์ (ddPCR) มีความสำคัญมากขึ้นอย่างยิ่งเพื่อให้การวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสแบบเอ็นจีเอส (NGS) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เข้าถึงพันธุกรรมระดับยีนที่มีความจำเพาะต่อจุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งรวดเร็วและคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์หาลำดับเบส ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซาโนมิคส์ติดตามได้ที่ https://www.sanomics.com/