ADS


Breaking News

สแกนเนียจัดงานวันผู้ผลิตขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สแกนเนียผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการขนส่งชั้นนำของโลก ได้จัดกิจกรรมวันผู้ผลิต Scania Supplier Day เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจ เกี่ยวกับหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ความยั่งยืนทางสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย   รวมถึงภาพรวมขององค์กรสแกนเนีย และแนวทางพื้นฐานการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทางสังคม จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา โรงแรมมิลเลนเนียม เรสซิเดนซ์ แอท สุขุมวิท