ADS


Breaking News

แจ็ค หม่า รุกพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในชนบทของจีน

ซานย่า ประเทศจีน 17 มกราคม 2562 – “ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นมีโอกาส ชนบทอันห่างไกลอาจเป็นที่ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในการศึกษาของจีน” แจ็ค หม่า กล่าวระหว่างการเปิดงานมอบรางวัลครูในชนบทประจำปีที่เมือง ซานย่า ประเทศจีน
ประธานบริหารอาลีบาบากรุ๊ปและผู้ก่อตั้งมูลนิธิแจ็คหม่า กล่าวว่า ในประเทศจีน เด็กกว่า 90 ล้านคน เติบโตในหมู่บ้านในชนบท ในขณะที่มีหลายครอบครัวที่บิดามารดาต้องไปทำงานในเมือง นั่นหมายถึงว่า ครูและครูใหญ่ในชนบทจำนวนกว่าสามล้านคนมักเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของเด็กเหล่านี้มากที่สุด และส่งผลไปถึงอนาคตของประเทศจีนนั่นเอง
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจีนในแถบห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเป็นเป้าหมายหลักของมูลนิธิฯ งานเฉลิมฉลองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้รวบรวมครูจำนวน 101 ราย และครูใหญ่อีก 20 ราย ที่มีผลงานโดดเด่นในชนบทของจีน ซึ่งมาจากส่วนที่ทุรกันดารและเต็มไปด้วยประชากรที่ขาดโอกาสทางการพัฒนา
นายหม่าเล็งเห็นว่าหน้าที่ของครูคือการสร้างแรงบันดาลใจ “เด็กแต่ละคนมีความสามารถและพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน ครูที่ดีจะต้องสนับสนุนให้เด็กค้นพบความสามารถของตนเอง” นายหม่ากล่าว
“แต่ละปี มีเด็กจำนวนกว่า 20 ล้านคนที่เกิดในจีน การศึกษาเป็นแรงผลักดันให้เด็กเหล่านี้เป็นผลเมืองดีของสังคมโลก เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนครูใหญ่ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมของการศึกษาที่ดีในชุมชนและภูมิภาค และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก” นายหม่ากล่าวเสริม
งานมอบรางวัลที่เมืองซานย่า ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานเสวนาโดยนายหม่าและบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งมาให้ความรู้ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับเด็กและการศึกษาแก่ครูกลุ่มเป้าหมาย ในปีนี้ มูลนิธิแจ็คหม่าแสดงโครงการตัวอย่างของโรงเรียนประจำที่ได้รับการปรับปรุงด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจในการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนในชนบทของจีน ได้แก่ การสร้างห้องเรียนขนาด 20 ตารางเมตร รองรับนักเรียนได้ 6 คน มาพร้อมกับห้องน้ำและมีครูประจำชั้น 1 คน เพื่อดูแลชั้นเรียนอย่างทั่วถึง
มูลนิธิแจ็คหม่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยนายหม่า ซึ่งเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและสนใจประเด็นด้านการศึกษามาตลอด “โครงการแจ็คหม่าเพื่อครูในชนบท” จึงเป็นกิจกรรมแรกๆ ของมูลนิธิที่พยายามมองหาครูในชนบทที่มีความสามารถและสนับสนุนครูเหล่านั้น โดยมูลนิธิได้มอบเงินทุนให้กับครูร้อยคนแรก รายละ 100,000 หยวน ต่อคน  (ประมาณ 480,000 บาท) เพื่อให้อยู่ปฏิรูปการศึกษาในชุมชนและเมืองตามชนบทต่อไป พร้อมเสนอแผนพัฒนาอาชีพระยะ 3 ปี เพื่อปรับปรุงเทคนิคด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ นายหม่าได้เปิดตัว “โครงการแจ็คหม่าเพื่อครูใหญ่ในชนบท” ในปี 2560 โดยมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภาวะความเป็นผู้นำและทักษะการบริหารของครูในชุมชนและเมืองต่างๆ ครูที่ได้รับเลือกจะได้รับเงินรายละ 500,000 หยวน (ประมาณ 2,400,000 บาท) เพื่อสร้างแผนพัฒนาการด้านการศึกษาในประเด็นต่างๆ โครงการล่าสุดของมูลนิธิ ได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนประจำตามชนบท อาทิ การมอบเตียง เฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะ และอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือครูและครูใหญ่ในชนบทจำนวนกว่า 80,000 ราย
# # #
เกี่ยวกับมูลนิธิแจ็คหม่า                      

มูลนิธิแจ็คหม่าเป็นองค์กรการกุศล ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยผู้ก่อตั้งและประธานบริหารอาลีบาบากรุ๊ป โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนศักยภาพของมนุษย์และปกป้องสิ่งแวดล้อม มูลนิธิมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและสร้างความรับผิดชอบ เพื่อปลูกฝังรูปแบบการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการพัฒนาตนเอง  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ http://www.jackmafoundation.org.cn.