ADS


Breaking News

ดีป้าร่วมจัดงานวันเด็กงัด “เกมหมูป่า” กระตุ้นเรียนรู้มาท้าประลอง ดีป้าจัดเต็มกิจกรรมวันเด็กต้อนรับปีหมู ชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาค้นหาความลับจาก “เกมหมูป่า” กระตุ้นเรียนรู้ ต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมขยายผลสู่ 300 โรงเรียนทั่วประเทศ กิจกรรมดี ๆ ที่พลาดไม่ได้ 12 มกราคม นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนและร่วมสร้างเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังคำขวัญวันเด็กปี 2562 ที่ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชาได้ให้ไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” วันเด็กปีนี้ ดีป้าจึงเข้าร่วมจัดงานวันเด็กในวันที่ 12  มกราคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

โดยจัดเกมกระตุ้นการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ และประกอบวิชาชีพด้านดิจิทัลได้ในอนาคต โดยที่นำมาให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ หมูป่า (Wild Boar : Thailand Cave Rescue)  ใช้สโลแกนของที่ว่า “หมูป่า... ไม่ใช่แค่สนุก แต่ปลุกประเทศ”ด้วยพันธกิจหลักของดีป้า คือ การส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ยังมีความสนุกในการเรียนรู้ในลักษณ์ Beyond Technology เด็กวันนี้ต้องไม่ใช่แค่เรียนรู้ แต่ต้อง “สนุก มีความสุข และต่อยอดในการใช้เทคโนโลยีได้” เรารู้ว่า Coding Skill คือ ทักษะที่สําคัญแห่งอนาคต ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่หลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายให้ เยาวชนของประเทศต้องมีความสามารถ ในการเรียนรู้และต่อยอด อันจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างธุรกิจ ที่เป็น New S-Curve ใหม่ๆ ในอนาคต ยิ่งเราสามารถสร้างเยาวชนของชาติให้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้มากเท่าไร อนาคตของประเทศไทยจะมีโอกาสสดใสและเติบโตมากเท่านั้น ดังนั้น 5 ปีนับจากนี้ คือ หัวใจสําคัญใน การพัฒนาประเทศไทยสู่อนาคต
ดร.ณัฐพล กล่าวด้วยว่า เนื้อหาของ ยังส่งเสริมกิจกรรม “Coding” คือ พื้นฐานของโลกอนาคต ที่จะต่อยอดเทคโนโลยีในทุกระดับต่อไป” ในอนาคตอันใกล้ Coding จะไม่ใช่แค่ทางเลือกของผู้สนใจเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ได้เข้าไปอยู่ในองค์ประกอบ ต่างๆ ในการใช้ชีวิต และสร้างธุรกิจในอนาคต Coding เพราะเป็นพื้นฐานของความเข้าใจกระบวนการคิด และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่นๆ ทั้งความเข้าใจทั้งด้านหุ่นยนต์, IOT, Machine Learning หรือ ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม
การจะสร้างให้เด็กและเยาวชนประเทศไทย ให้มีความคุ้นเคยกับ Coding นั้น การปลูกฝังด้านวิชาการอย่างเดียว ไม่ใช่คําตอบ “กระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการกระตุ้นให้เกิดความการหายใคร่รู้” เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสําหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่น (Gamification) ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ (Curiosity) เปิดโอกาสให้ เยาวชนนําความรู้ มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ความสนุก การแข่งขัน ซึ่งจะทําให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจและอยากพัฒนาด้วยตนเองต่อไป อันจะเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ เยาวชนของเรา” ผอ.ดีป้า กล่าว
ดร.ณัฐพล กล่าวด้วยว่า “เกมหมูป่า” ที่นำมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ ดีป้าจะนำไปแจกให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ นำร่อง 300 โรงเรียน ภายในปี 2562 นี้ จึงขอเชิญผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจ พาน้องๆ เด็กๆ ให้ได้ลองสัมผัส และฝึกฝนทักษะการ Coding และ Programing ผ่านเกมหมูป่า มาร่วมสนุกกัน พร้อมรับของขวัญของที่ระลึกมากมายในงาน