ADS


Breaking News

ดีป้า จัดกิจกรรมวันเด็ก ฝึกทักษะความคิด เพื่อเด็กดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมวันเด็กต้อนรับปีหมู ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ลานชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมบูธกิจกรรม โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) คณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ภายในบูธดีป้ามีกิจกรรมฝึกทักษะความคิด และความสนุก ได้เรียนรู้กับ “เกมหมูป่า , เกมสร้างสรรค์เพื่อการกีฬา และ Gang beast” เพื่อเด็กดิจิทัลได้ร่วมสนุกเมื่อเร็วๆนี้