ADS


Breaking News

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “การให้บริการวัคซีนไวรัสโรต้า ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย” เปิดให้บริการวัคซีนโรต้าฟรีแก่เด็กเล็ก ป้องกันลูกน้อยให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโรต้า

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “การให้บริการวัคซีนไวรัสโรต้า ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการหยอดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าฟรีแก่เด็กเล็ก ในช่วงอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันลูกน้อยจากการติดเชื้อไวรัสโรต้า ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงในเด็กถึงร้อยละ 95 และอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมสาธิตการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าในเด็กอายุ 2 เดือน และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา อดีตนายกแพทยสภา มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโรต้าในเด็ก โดยงานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เวลา 13:00 – 15:00 น.