ADS


Breaking News

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “Thailand Software Fair 2018”

เมื่อเร็ว ๆ นี้   พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Software Fair 2018” เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโต แข็งแกร่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  และพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือเอสเอ็มอี ดีแบงค์), บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงผลงานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐ และอุตสาหกรรมทั่วไป ณ C- Asean ชั้น 10 อาคาร CW ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก