ADS


Breaking News

เปิดตัวโครงการ ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
ณ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)

ห้องประชุม 1 ชั้น 10 เวลา 10.00 - 12.00 น.
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ได้ร่วมจัดโครงการ ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ สงบร่มเย็นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีของพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านภาพถ่ายมุมมองใหม่โดยคณะ ช่างภาพมืออาชีพ และศิลปิน ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง มาร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการดังกล่าว
การแสดง “หลอมขวานไทย ใจเป็นหนึ่ง”
     โดยภายในงานแถลงข่าว คุณนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ เป็นประธาน เปิดตัวโครงการฯ ร่วมด้วย คุณนพคุณ กุลสุจริต (นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ) , อาจารย์ประสพ มัจฉาชีพ ศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี 2547
โชว์ทำอาหารจาก Clara Sosa ( Miss Grand International ‘2018 )

     พบกับ 3 คนดัง มาร่วมงานเปิดตัวโครงการ  เจษฎ์พิพัฒน์ ติละพรพัฒน์  (ดารา-นักแสดง)  ,แซมมี่ เคาวเวลล์ (ดารา-นักแสดง)  , Maria Clara Sosa Perdomo  (Miss Grand International ‘2018)   และช่างภาพมืออาชีพ จากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ (Bangkok Photographic Society)
เปิดมุมมองใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • ความเป็นมาของโครงการ  
โครงการ “ชีพจรลง south เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน” เป็นความร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งสนับสนุนนโยบายเที่ยวเมืองรอง   ลดหย่อนภาษี โดยมุ่งเน้นในส่วนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส   ทั้งยังกระตุ้นประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว  เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ 3 จังหวัดโดยใช้ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว ในการสื่อสาร
  • วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน      
  1. 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  2. 2. เพื่อเปลี่ยนมุมมองของประชาชนและนักเที่ยวท่องที่มีต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในทางที่ดีขึ้น
  3. 3. สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ คนท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 3 จังหวัดที่สงบสุขร่มเย็น
Ms. Maria Clara Sosa Perdomo (Miss Grand International 2018)
แซมมี่ ดลลชา ภูวิจารย์ เคาวเวลล์ ดารา/นักแสดงชื่อดัง
เจษฎ์ พิพัฒน์ ติละพรพัฒน์ ดารา/นักแสดงชื่อดัง
ประสพ มัจฉาชีพ ศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี 2547
นพคุณ กุลสุจริต นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
     สามารถติดต่อช่องทางการรับชมภาพ และคลิปวิดีโอ ได้ที่...
     Official Fan Page: https://www.facebook.com/ชีพจรลง-South-เม้าส์ผ่านกล้อง