ADS


Breaking News

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ โนวาวิด้า อินเทอเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์ อาคารโพธาลัย กอล์ฟ ปาร์ค ใน โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม

     นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโนวาวิด้า (Novavida Fertility Center) ศูนย์การแพทย์บูรณาการที่สอดรับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับให้ไทยเป็น Medical Hub   ด้วยบริการโปรแกรมครบวงจรให้สามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น  ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การปรับฮอร์โมนให้สมดุล การขจัดสารพิษโลหะหนัก เพิ่มปริมาณและความแข็งแรงของตัวสเปิร์ม การวิเคราะห์โครโมโซม การฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการปรับรูปร่างหลังคลอดบุตร  โดยมี นายอนันต์ ทวีแสงศิริ ประธานบริษัท     นายทวีศักดิ์   วยากรณ์วิจิตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสรวิศิษฏ์ วยากรณ์วิจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางสาว     ชาดา เพี้ยนภักตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  โนวาวิด้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ