ADS


Breaking News

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย แถลงข่าว เปิดพื้นที่ให้คนมีไอเดีย ร่วมยกระดับประเทศไทย ไปกับโครงการ “GovTech Mission – ยกระดับประเทศไทย”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) (คนที่ 4 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ GovTech Mission: One Nation, One Mission – ยกระดับประเทศไทยซึ่งเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ Startup ไทย ที่มีความมุ่งมั่นและมีความคิดสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ มานำเสนอออกแบบแนวคิดและแผนงานที่ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา (EdTech) และด้านสาธารณสุข (HealthTech) เพื่อการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขไทย เพื่อช่วยยกระดับอนาคตประเทศไทย และเพื่อการผลักดันผลงานไปสู่นโยบายระดับประเทศ
    สำหรับผู้ประกอบการ Start up ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการฯ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.GovTechmission.com โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562