ADS


Breaking News

หาดใหญ่สหพาณิชย์ บริจาคเงิน 2 ล้านบาท ให้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์

นายสงกรานต์ อิสสระ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารจากบริษัท หาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด หุ้นส่วนที่ดำเนินธุรกิจปั้มน้ำมัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดยนายธรรมนูญ โกวิทยา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริษัทพร้อมด้วยนางกตัญชลี โกวิทยา (ที่ 1 จากซ้าย) เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโดยมี ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ รศ.นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท์  รองผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพ และ ผศ.นพ. ชลเกียรติ ขอประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้