ADS


Breaking News

เครื่องดื่มรังนก “บีเวล” ประกาศผล Bwell Be The New You เป็น “คุณ” ที่ดีกว่าเดิม

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแท้จากธรรมชาติ 100% บีเวล  ประกาศผลผู้ชนะเลิศกิจกรรม Bwell Be The New You เป็น “คุณ” ที่ดีกว่าเดิม กิจกรรมยิ่งใหญ่จัดขึ้นพร้อมกัน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว จีน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก 3 Influencers ชื่อดัง มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร Body Weight Trainer เมย์  พิชญ์นาฎ สาขากร Attitude and Personality Trainer และเชฟบัส ธวัชชัย อัครวงศ์วัฒนา Nutrition Advisor  ให้เกียรติร่วมงาน
น.ส. ธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานบริหาร บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกผู้โชคดี 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง 3 ด้านให้ดีกว่าเดิม
ในแบบที่คุณเป็น โดยตลอดระยะเวลา 2 เดือน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop โดยครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมNutrition สาธิตการทำอาหารและเรียนรู้หลักโภชนาการ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน โดย เชฟบัส ธวัชชัย อัครวงศ์วัฒนา Nutrition Advisor   ที่มาสอนสูตรและเทคนิคการทำน้ำสลัดประเภทต่างๆ เพื่อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง
Workshop ครั้งที่ 2 Body Weight การออกกำลังกายด้วยตนเอง  เป็นการใช้น้ำหนักของร่างกายผู้ออกกำลังกายเอง มาเป็นตัวต้านทานการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ให้เกิดความแข็งแรง

ของร่างกาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยกน้ำหนักเสริม โดยมี คุณมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร  Body Weight Trainer นำทีมฝึกสอนให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นท่าออกกำลังกายแบบง่ายๆ
ที่สามารถทำได้เองที่บ้าน แต่จะต้องมีวินัยในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  Workshop ครั้งที่ 3 Attitude and Personality หัวข้อ“Change  เปลี่ยนได้...ไม่ยาก” โดย คุณธนาวุฒิ อาจกิจโกศล และคุณชัชวิน อุณหะนันท์ สอนเรื่องการปรับท่าทาง ทางกายภาพเพื่อสุขภาพที่ดีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ การเดิน ยืน ลุก นั่ง มารยาททางสังคม และบนโต๊ะอาหาร ซึ่งทุกกิจกรรมWorkshop จะมีการเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ เพื่อร่วมฉลอง Exclusive Party บนเรือยอร์ชสุดหรู พร้อมกับผู้ชนะอีก 5 ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม
“กิจกรรม Bwell Be The New You เป็น “คุณ”ที่ดีกว่าเดิม หวังที่จะพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ดีขึ้นในทุกด้านตามแบบฉบับของตัวเอง เป็นการพัฒนาศักยภาพเดิมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนให้ เป็น “คุณ” ที่ดีกว่าเดิม” ประธานบริหาร กล่าวในที่สุด