ADS


Breaking News

อีเว้นท์เด็กหัวการค้าผลิตบัณฑิตทำงานจริงมืออาชีพ หนุนภาพรวมธุรกิจประเทศ

        ในช่วงหลายปีที่ผ่านการเติบโตของวงการอีเว้นท์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน การจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบการส่งเสริมการขายและการตลาดตลอดจนการจัดงานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ทั้งจากศิลปินในประเทศไทยและต่างประเทศ และการจัดงานอีเวนต์เพื่อความบันเทิงในช่วงเทศกาลงานรื่นเริงต่างๆ ก็ครึกครื้นไม่แพ้ต่างประเทศ การผลิตบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญงานอีเว้นท์จึงเป็นสิงสำคัญที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยต้องเปิดหลักสูตรเพื่อสร้างศักยภาพให้บุคลากรเหล่านี้
        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เปิดสอนและผลิตบัณฑิตคุณภาพในสาขา วิชาการจัดการอีเว้นท์ (Convention, Exhibition and Event Management) ซึ่งสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้แก่ เจ้าของธุรกิจอีเว้นท์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พนักงานโรงแรมประจำแผนกการจัดงานกิจกรรม พนักงานบริษัทรับจัดงานประชุม หรือรับจัดการการนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พนักงานรับจัดงานแสดงสินค้า เจ้าหน้าที่สมาคม ฯลฯ โดยเน้นปฏิบัติงานภาคสนาม(Fieldwork) สลับกับการเรียนในมหาวิทยาลัย เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ลงพื้นที่จริง โดยนำความรู้ที่มีในระดับหนึ่ง ไปใช้ปฏิบัติงานในสายงานอีเว้นท์  โดยมีการดูแลโดยอาจารย์และสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด เช่น งานมหกรรมทางดนตรีคอนเสิร์ต ทั้งในและต่างประเทศ, งานตรุษจีน King Power ,งานนาฏราช ไทยทีวีสีช่อง3 ,งานฟุตบอลประเพณีช่อง3 ,งานประชุมระดับนานาชาติ,งานMakro Horeca 2018,งานมหกรรมดนตรีระดับโลก Sensation Thailand 2018 ฯลฯ
อาจารย์รุจิภาส บุญสำเร็จ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า “ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าเรียนในสาขาอีเว้นท์ชั้นปีที่1นั้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจเทคนิคทักษะเป็นพิเศษ ทางสาขาของเราจะมีการถ่ายทอดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (pre-course experience) เริ่มเรียนรู้การทำงานเข้าปี 1 ทั้งงานคอนเสิร์ตและการจัดกิจกรรมของสถาบันชั้นนำต่างๆ รวมทั้งศึกษาดูงานบริษัทอีเว้นท์ชั้นนำของประเทศไทย เน้นปฏิบัติงานภาคสนามตั้งแต่ชั้นปีที่1-4 สลับกับการเรียนในมหาวิทยาลัย เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงการทำงาน ลงพื้นที่สถานที่จัดงานจริง พร้อมเรียนรู้ผ่านกระบวนการติดตาม พูดคุย สังเกตพฤติกรรมการทำงานของบุคคลหรือสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และพูดถึงประสบการณ์ทำงานในสายงานอีเว้นท์ ที่สำคัญนักศึกษาจะต้องนำความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตร ประยุกต์เชื่อมโยงกับการทำงานจริงในสถานประกอบการสายงานอีเว้นท์นั้นๆ มาปฏิบัติงานในลักษณะโครงงาน แก้โจทย์ปัญหาที่ตรงกับสายงานอีเว้นท์”
“สาขาอีเว้นท์สอนให้นักศึกษาเพิ่มวิธีการคิดและบริหารงานการจัดงานอีเว้นท์และนิทรรศการต่างๆ โดยให้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมที่เริ่มมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก แต่ก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมแบบไทยๆ ที่มีคุณค่าและความงดงาม คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาอีเว้นท์นี้จึงเป็นการผนวกนวัตกรรมทางธุรกิจกับศิลปะของวัฒนธรรมไทย มาเป็นองค์ประกอบหลักในการทำงาน เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน พร้อมทั้งขยายโอกาสของการทำธุรกิจด้านการจัดอีเว้นท์โดยนำนวัตกรรมเข้ามาเสริมอย่างมืออาชีพ” หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย