ADS


Breaking News

“หยาดทิพย์” ชวนเที่ยวแบบผู้ให้ (เที่ยว = ให้) สไตล์วิถีชุมชนกับ Thailand Local Giving

หยาดทิพย์ ราชปาล ชวนเที่ยวไทยสไตล์วิถีชุมชน เที่ยว = ให้ ในกิจกรรม Thailand Local Giving ภายใต้โครงการ “Local Life & Learn” ซึ่งเป็นแคมเปญเพื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่สนใจแพ็กเกจท่องเที่ยวสไตล์วิถีชุมชน โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอสนับสนุนสาธารณูปโภค จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชนบ้านหนองจิก จังหวัดเพชรบุรี, ชุมชนโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร, ชุมชนปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จังหวัดอุบลราชธานี
กระบวนการของแคมเปญ Thailand Local Giving (เที่ยว = ให้) เริ่มต้นจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวแบบชุมชน ได้เลือกแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านทาง www.tourismthailand.org/thailandlocalgiving และหลังจากเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชนแล้ว คุณจะได้รับ “แต้มสุขใจ” เพื่อที่จะมอบให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเมื่อชุมชนที่ได้รับแต้มสะสมครบตามจำนวนที่กำหนด ทางโครงการจะนำสิ่งของที่ชุมชนต้องการ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์ช่วยชีวิต อาทิ ห่วง, เชือก, ชุดออกซิเจน ไปมอบให้แก่ชุมชน สมดังชื่อแคมเปญ Thailand Local Giving (เที่ยว = ให้)
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมติดตามและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandlocalgiving